Eldől Szócska és a fideszes erős emberek harca

A hét második felében, a Fidesz-frakció hajdúszoboszlói kihelyezettülésén dől el, hogy Orbán Viktor kormányfő végül hogyan foglal állást akórházak feletti felügyelet átalakításáról: a Szócska Miklósegészségügyi államtitkár és csapata által összeállított Semmelweis Tervvagy a fideszes megyei vezetőknek tett ígérete alapján alakítják át azegészségügyet. Szócska Miklós a megyéknél jóval nagyobb egységekben ésúgynevezett térségi intézetek irányítása mellett szervezné újra azellátórendszert. Ezzel szemben a fideszes megyei politikusok akormányhivatalokra bíznák az egészségügyi intézményeket, s ígyváltozatlanul megyei keretek közé szorítanák a kórházak működtetését.Információink szerint a miniszterelnök végső álláspontját jelentősenbefolyásolhatja, hogy melyik tábornak sikerül maga mögé állítania akormánypárti képviselők többségét. A tét valójában az: ki rendelkezzenaz egészségügyi ellátásokra még költhető forrásokkal.

Azegészségügyért felelős államtitkár kabinetjével kétnapos siófokiértekezleten „tréningezett” a Fidesz-frakció ülésére. Úgy tudjuk: azállamtitkár adatokkal, nemzetközi bizonyítékokra alapozott modellekkelszeretné bizonyítani, hogy a hazai egészségügy gondjaira a legjobbmegoldás a Semmelweis Terv. Szócska Miklós koncepciójának lényege, hogyaz állam csak ott és csak annyi ellátást finanszírozzon, ahol a feladatelvégzésére van kellő gyakorlattal rendelkező orvos és eszköz. Továbbifontos érve, hogy a meglévő források újraosztásával – a mostrendelkezésre álló összegből – is működtethető rendszer.

Afrakció egészségügyi és szociális kabinetjének vezetője, Nagy Kálmán aNépszabadságnak csak annyit mondott: a képviselők kemény kérdésekkelkészülnek a találkozóra, de a részletekről nem tud még mit mondani, mert még maga sem nézett bele az eddig összegyűlt „csomagba”. A megyeifideszes vezetők az elmúlt napokban sajtónyilatkozatokkal próbáltákelőkészíteni a frakcióülésen várható vitát.

Pesti Imre, a fővárosi kormányhivatal vezetője emlékeztetett arra,hogy a kormányfő megegyezett a megyei vezetőkkel a kórházakkormányhivatalok alá tartozásáról. Aznap a fővárosi kórházakállamosításáról szóló előterjesztést váratlanul visszavonta TarlósIstván főpolgármester az önkormányzat napirendjéről. A döntéstmeglehetősen zavaros mondatokkal magyarázta, miszerint: nem születtekmeg az átadáshoz szükséges jogszabályok. Ezt korábban az ellenzék isjelezte, de az ő aggodalmukat válaszra sem méltatták. Szabó Erika, aterületi közigazgatásért és választásokért felelős fideszes államtitkárpedig bejelentette: 2012. január elsejével több mint 740, államifeladatot ellátó intézmény – köztük 34 kórház is – adósságaival együttátmenetileg a kormányhivatalokhoz kerül. A politikus az „átmenetiséget”azzal magyarázta, hogy a kabinet még nem hozott végleges döntést azintézmények végleges működtetésével kapcsolatban.

Az egészségügyi államtitkárság külön is tárgyalt a kórházak sorsáról a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal. Úgy tudjuk: jelezték atárcának, miért nem jó, ha az ellátórendszer átalakítása ürügyén megyeiközgyűlési elnök helyett majd a kormányhivatal vezetőivel kell„megbirkózniuk”. Információnk szerint azt a választ kapták, hogykormányzati szinten fognak dönteni arról, hogy a különböző intézmények(iskolák, kórházak, szociális intézmények) az adott minisztériumhoz vagy a területi kormányhivatalhoz fognak kerülni.