Eldőlt, kik részesülhetnek a chipsadóból befolyt összegből

A döntés értelmében azok lesznek jogosultak a pluszpénzre, akiket ajelenlegi 20 ezer forintos munkahelyi pótlékalap 36, 120 vagy 150százaléka illet meg. A 150 százalékos kategóriába többek között azaneszteziológián és az intenzív ellátásban dolgozó orvosok,szakasszisztensek és ápolók, a műtősök és a műtőben dolgozószakasszisztensek tartoznak. A 120 százalékosba a röntgen mellett vagy a vérrel és vérkészítménnyel dolgozók, illetve a pszichiátria, valamint a szülészet szakdolgozói tartoznak. A 36 százalékos kategória az összestöbbi asszisztensre és szakasszisztensre vonatkozik. A mentősök isjogosultak lesznek a juttatásra, amelyet megkapnak a katonai egyenruhásegészségügyiek és a tököli rabkórházban dolgozók is.

A szétosztandó pénz teljes összege körülbelül 3,5 milliárd forint,amelynek legnagyobb része az élelmiszergyártók és -forgalmazók általbefizetett népegészségügyi termékdíj (chipsadó) idei bevételeibőlszármazik. A pluszpénz összege háromhavi pótléknak felel meg, ami aztjelenti, hogy egyesek bruttó 27 600, mások pedig 72 000 vagy 90 000forintot kapnak. Ha minden jól megy, akkor az érintettek még az idénhozzájuthatnak a bérkiegészítéshez. A 120 ezer egészségügyi dolgozóközül körülbelül 42 ezer számíthat a pénzre.