Elfogyott a pénz az egészségügyből!

Negatív rekordhoz közeli állapotba jutott a magyar egészségügyi intézmények tartozásállománya, egyrebizonytalanabb a beszállító vállalatok helyzete. Az eladósodott kórházak problémájára késik a megoldás. Időközben elfogadták az új közbeszerzési törvényt, amely az EU-direktívát követve a közintézményeknek 30 naposfizetési határidőt ír elő, ám a hazai gyakorlat az egészségügy területén ennek a többszöröse.
A második negyedévben 10 százalékkal, 127 milliárd forintra nőtt azegészségügyi intézmények tartozása, ebből 45 milliárd határidőn túli. Agyógyszerellátók mellett az orvostechnikai beszállítók viselik alegnagyobb terheket. Korábban a kinnlevőségek rendezésének ideje voltkérdéses, ma abban sem biztosak, hogy hozzájutnak termékeik,szolgáltatásaik ellenértékéhez. A bizonytalanság a kórházak irántiősbizalom elvesztésével járhat.
Nyáron a dunaújvárosi kórház esete robbant bombaként: az intézménykorábbi kötelezettségeiért senki sem vállalja a felelősséget. A kórházak közüzemi szolgáltatói a víz-, gáz- és áramellátás vagy atelefonszolgáltatás szüneteltetését kilátásba helyezve érik el számláikkiegyenlítését, ám az orvostechnikai beszállítók ezzel nem tudnak élni,így a kifizetési sor végére kerülnek. A múlt év végi több mint 27milliárd forintos költségvetési pluszfinanszírozást döntően a szállítóikötelezettségek konszolidálására kapták a kórházak, de a NemzetiErőforrás Minisztérium szerint a pénz közel kétharmadából önkormányzatiadósságokat törlesztettek.
További gond az orvostechnikai eszközök és az új technológiákegészségbiztosítási finanszírozásba való befogadásának a hiánya. Bár azegészségipar világszerte az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat, azOrvostechnikai Szövetség információi szerint a befogadásról szólójogszabály 2009-es életbelépése óta nem fogadott be új technológiát
a biztosító. Ez visszaveti a kutatás-fejlesztési motivációt, azegészségügyi szakszemélyzet más országokhoz viszonyítottfelkészültségének lemaradásával jár, a betegeket pedig elzárja agyorsabb felépülést elősegítő eljárásoktól. A már befogadotttechnológiák és eszközök finanszírozása is korrekcióra szorul.
A fennmaradásért küzdő kórházak többsége az olcsóbb, de csak rövid távon költséghatékony alapanyagokat választja, pedig a nagyobb egyszeriköltséggel járó, jobb minőségű termékek sok esetben hatékonyabbterápiát, a szakdolgozók nagyobb biztonságát szavatolják, sőt, ajárulékos költségeik is alacsonyabbak. Az intézmények pénzforgalmukoptimalizálására törekedve készletcsökkentésre is kényszerülnek, s egyre többen konszignációs raktárból veszik igénybe a gyógyításhoz szükségestermékeket, ám hiányoznak a felelősségeket és jogokat szabályozószerződések.
Az Orvostechnikai Szövetség több indítványt tett, így az újközbeszerzési törvényben sikerült elérni, hogy kormányrendelet készüljön az orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátosságaira, s elérte,hogy a szakmai etikai szabályokba ütköző ajánlattevőt a közbeszerzésbőlkizárhassák. További javaslatok megvalósítására a végrehajtásirendeletek megalkotásakor nyílhat lehetőség.