Elindult a szakorvosjelöltek ösztöndíjpályázata

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumegészségügyért felelős államtitkársága a pályázat megjelenéséről szerdán közleményében tájékoztatta az MTI-t. A pályázat a kormány, valamint azEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) honlapján már elérhető. A szakorvosjelöltek a Markusovszky Lajos-ösztöndíjra, aszakgyógyszerészjelöltek pedig a Than Károly-ösztöndíjra pályázhatnakaugusztus 15-ig. Odaítélésükről szeptember közepéig döntenek.

Anettó százezer forintos juttatást első alkalommal november 1. és 2012.január 31. között utalják át. A pályázati kiírásokban az olvasható:az ösztöndíjak célja, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányúszakképzésben részt vevőket támogatásban részesítse, segítve ezzel afiatal szakorvos- és szakgyógyszerészjelölteket pályájuk kezdetén aszakmai gyarapodáshoz elengedhetetlenül szükséges anyagi biztonságmegteremtésében. Hozzátették: ez az ösztöndíj lehet az első lépéshivatásuk méltó bérezése felé.

A pályázat szerint„amennyiben az ösztöndíjas nem tesz eleget az általa az ösztöndíjasszerződésben vállalt kötelezettségeinek”, különösen annak a vállalásnak, amely szerint a szakképesítés megszerzését követően az ösztöndíjfolyósításának időtartamával megegyező ideig, vagyis összesen tíz évigmagyarországi, társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyiszolgáltatónál végez főállásban szakorvosi tevékenységet,szerződésszegést követ el. Ebben az esetben az ösztöndíjas az EEKHfelszólításától számított harminc napon belül az ösztöndíj teljes,jegybanki alapkamattal terhelt összegét köteles egyben visszafizetni azEEKH-nak. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a pályázó megszegiazt a feltételt, mely szerint nem fogad el paraszolvenciát. Ha eztmegszegi, a támogatásra nem tarthat igényt, és az addig folyósítottösztöndíjat a felszólítástól számított harminc napon belül a jegybankialapkamattal terhelt összeggel emelve egy összegben vissza kell fizetnie az EEKH-nak.

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter és Szócska Miklós egészségügyi államtitkár múlt pénteken jelentette be: havonta százezer forintos ösztöndíjat kaphatnak novembertől azok arezidensek, akik az idén jelentkeznek a szakorvosképzésre, vállalják,hogy ettől kezdve tíz évig Magyarországon dolgoznak, továbbá nemfogadnak el hálapénzt. A bejelentés után a Magyar Rezidens Szövetség elnöke, Papp Magor az MTI-nek azt mondta: ez nem oldja meg a problémát, ezért a szövetség továbbra is kitart felmondóleveles akciója mellett. A rezidensek, valamint a Magyar Orvosi Kamara (MOK) is nehezményezte,hogy szervezeteikkel nem folytattak előzetesen valódi egyeztetést.

Éger István, a MOK elnöke keddi, budapesti sajtótájékoztatóján átgondolatlannak nevezte a koncepciót, továbbá azt mondta: mindeneddiginél nagyobb bérfeszültséget generál az, ha megvalósul aszakorvosjelölteknek szánt ösztöndíjprogram. Szócska Miklós errereagálva azt mondta: a kezdő szakorvosjelölteknek szóló, múlt péntekenbejelentett ösztöndíjprogram csak a kezdete az egészségügyi ágazatdolgozóit érintő bérkompenzációnak, a szaktárca bízik az országjövőjében, annak gazdasági teljesítőképességében. „Nem akarunk ittmegállni” – mondta az államtitkár. Emlékeztetett arra is, hogy ez az ösztöndíjprogram sem csupán a szakorvosjelölteknek, hanem az őkettanító mentoroknak, tutoroknak is többletpénzt jelent majd. A jövőbenlépéseket tesznek, hogy ezt a programot az egész rezidensi karrakiterjesszék, és folyamatosan dolgoznak az egyes csoportokéletpályamodelljein is – tette hozzá.