Elkészültek a pályázatra vonatkozó részletes szabályok

Elkészült a gyógyszertárak állami elővásárlásával is foglalkozó kormányrendelettervezete, amelytartalmának egy részében nem sokban tér el a korábban megjelent információktól.Így változatlanaz elővásárlási sorrend: a patikát működtető gazdasági társaságbantulajdoni hányaddal rendelkező gyógyszerész, az adott patikában dolgozó illetveMagyarországon dolgozó gyógyszerész, s végül, negyedik helyen az állam.

Amennyiben senki sem jelentkezik a kötelezőenmegvásárolandó üzletrészért – első körben 25, később legalább 50 százalékostulajdoni hányaddal kell rendelkezniük az érintett patikusoknak – úgy az azállamhoz kerül. A javaslat szerint a tulajdonosi jogokat a Magyar NemzetiVagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) gyakorolná, ám ezt az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai felügyelete melletttenné.

Az államot tulajdonosi szereppel felruházó, agyógyszerészeket hidegzuhanyként érő júniusi módosítás óta, a szakmátelsősorban azt izgatja, valóban kiszáll-e e kéretlen társ a tulajdonosi körből– s ha igen, miként? – vagy bent ragad.

A rendelet tervezetben foglaltak részbenösszecsengenek a korábban napvilágot látott információkkal. Vagyis: az állam a hozzá kerültgyógyszertári tulajdonrészt három éven belül köteles eladásra felajánlani. Az adottidőintervallumon belül ezt azonnal meg kell tennie, amennyiben az elővásárlásierősorrend első két helyezettjének valamelyike – akár a tulajdonrésszel márrendelkező, akár az adott patikában dolgozó gyógyszerész – vételi ajánlatottesz néhány hónappal vagy egy-két évvel azután, hogy az adott üzletrész államitulajdonba került.

A pályázat kiírója mindkét esetben a tulajdonosijogokat gyakorló MNV Zrt. Arról viszont korábban nem volt szó, hogy az eladó minimál árat szab meg– ezalatt nem lehet vételi ajánlatot tenni –, s azé az üzletrész,aki a legtöbbet ajánlja érte. (A minimálárat a rendelet 1.mellékletben foglalt számítási módszer szerint kell meghatározni.) Vagyis licitálni kell majd a tulajdonért. Annyi csavar azért lennea történetben, hogy ha a verseny nyertesének árát – abban az esetben, ha ez aszemély az elővásárlási sorrend harmadik helyezettje – hajlandó elfogadni apatikában már tulajdonos, illetve bent dolgozó gyógyszerész, akkor győzelem idevagy oda, övék az üzletrész. Pontosabban első helyen az adott közforgalmúpatikát működtető gazdasági társaságban már tulajdonrésszel rendelkezőgyógyszerészé. Ha pedig ilyen nincs, akkor a bent dolgozó patikusé.

A tervezet arra az esetre is gondolt, ha a gyógyszertár többalkalmazottja is hajlandó elfogadni a magasabb árat. Ebben az esetben másodikkörös licit indulna – immár közöttük. Végül az győz, aki a legtöbbetajánlja. 

Arról viszont nem szól a tervezet, hogy mi lesz a sorsa azoknak apatikáknak, amelyeken három éven belül nem sikerül túladnia az MNV Zrt.-nek. Az anyag csupán aztrögzíti, hogy mindenképp biztosítani kell a gyógyszerészi tulajdonlást.

Forrás: Pharmaonline.hu