Előírják a létszámot a patikáknak – vg.hu

Ezek a gyógyszertárak nyitvatartásiidejéhez és a náluk kiváltott vények számához igazodva határozták meg adolgozók létszámát. A felkészülési időt követően a váltakozó idejűnyitva tartáshoz és szakmai munkához igazodva 1-4 gyógyszerész, illetvegyógyszerészenként két gyógyszerkiadásra jogosult szakasszisztens leszaz előírt létszám. A személyi jogos gyógyszerész heti munkaidejelegfeljebb 48 óra lehet, ami összhangban áll a munka törvénykönyvemunka- és pihenőidőre vonatkozó szabályaival.

Egyetért a szabályozással a Magyar Gyógyszerészi Kamara – mondtalapunknak Hankó Zoltán alelnök. Annál inkább, mivel a gyógyszertárakegészségügyi intézmények, ám amíg a gyógyító intézményekben előírta ahatóság a működéshez szükséges minimum feltételeket, a szabályozásból aközforgalmú patikák kimaradtak. Ha mégis gond lenne a létszámmal, úgymódosítják a rendeletet. A szaktárcától kapott ígéret szerint jövőjanuártól ugyanis monitorozzák a gyógyszertárak nyitva tartását,forgalmát és a szaklétszámot.

Az alelnök emlékeztetett arra, hogy 2014. januárig kell megfelelniegy másik előírásnak, ami alapján a gyógyszertárak működésénekfeltétele, hogy azokban 25 százalékos gyógyszerészi tulajdon legyen, ráhárom évre pedig el kell érnie az 50 százalékot. Így a személyifeltételrendszerrel együtt történhet meg a vagyonértékelés,felértékelődik a szakma. A kamara szerint a gyógyszertárak jelentőshányada egyébként ma is megfelel a szakmai létszám előírásainak.

Ha be kell zárni patikákat, annak nem a szakemberhiány, hanem agazdálkodási feltétel lesz az oka – mondta Hankó Zoltán. Hiszen a2007-es gyógyszertár-létesítési liberalizáció után az akkor 2000 működőpatika mára ötszázzal bővült, ám az árrés jellegű bevételek – ebbőltartják fönn magukat – nem nőttek. A Széll Kálmán-terv alapján pedigtovább csökkenhet a gyógyszerforgalom, már az idén  26,3 milliárdot kell megtakarítani a 300 milliárdos tb-kasszában.