Előírják a létszámot a patikáknak

A felkészülési időt követően a váltakozó idejű nyitva tartáshoz ésszakmai munkához igazodva 1-4 gyógyszerész, illetve gyógyszerészenkéntkét gyógyszerkiadásra jogosult szakasszisztens lesz az előírt létszám. A személyi jogos gyógyszerész heti munkaideje legfeljebb 48 óra lehet, ez összhangban áll a munka törvénykönyve munka- és pihenőidőre vonatkozószabályaival.

Egyetért a szabályozással a Magyar Gyógyszerészi Kamara – mondtalapunknak Hankó Zoltán alelnök. Annál inkább, mivel a gyógyszertárakegészségügyi intézmények, ám amíg a gyógyítóintézményekben a hatóságelőírta a működéshez szükséges minimumfeltételeket, a szabályozásból aközforgalmú patikák kimaradtak. Ha mégis gond lenne a létszámmal, úgymódosítják a rendeletet.

A szaktárcától kapott ígéret szerint jövő januártól ugyanismonitorozzák a gyógyszertárak nyitva tartását, forgalmát és aszaklétszámot.
Az alelnök emlékeztetett arra, hogy 2014. januárigkell megfelelni egy másik előírásnak, amely alapján a gyógyszertárakműködésének feltétele, hogy azokban 25 százalékos gyógyszerészi tulajdon legyen, rá három évre pedig el kell érnie az 50 százalékot.

Így a személyi feltételrendszerrel együtt történhet meg avagyonértékelés, felértékelődik a szakma. A kamara szerint agyógyszertárak jelentős hányada egyébként ma is megfelel a szakmailétszám előírásainak. Ha be kell zárni patikákat, annak nem aszakember-hiány, hanem a gazdálkodási feltétel lesz az oka – mondtaHankó Zoltán. Hiszen a 2007-es gyógyszertár-létesítési liberalizációután az akkor 2000 működő patika mára ötszázzal bővült, ám az árrésjellegű bevételek – ebből tartják fönn magukat – nem nőttek. A SzéllKálmán-terv alapján pedig tovább csökkenhet a gyógyszerforgalom, már azidén 26,3 milliárdot kell megtakarítani a 300 milliárdos tb-kasszában.