Elterelő akciók az orvosi kamara tisztújítása előtt

Szakmai körökben felzúdulást váltott ki a szerdai Magyar Hírlapban megjelent cikk, amely a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara (MOK)között kirobbant, immáron a Fővárosi Bíróság előtt lévő vitáról szól.

Az alaptörténet maga nem új, a kötelezővé tett orvosi kamarai tagságmiatt a kamara által a 2011. április 1. és június 30. között zajlótagfelvételért beszedett regisztrációs díjak körüli vitáról korábban már írt a sajtó. A Magyar Hírlap viszont azt is megfogalmazza, hogytudomása szerint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a kamaraitisztségviselő-választások miatt is, ugyanis e hét szombatján választják meg a kamara elnökét. Éger Istvánnak két kihívója lesz, Berki Zoltán, a Semmelweis Egyetem orvos szakszervezetének elnöke és Lotz Gábor patológus.

A kamara szinte azonnal közleményben reagált a cikkre. Beszámolójaszerint valójában 103 választókerületéből csak egyetlen egyben történtek szabálytalanságok a küldöttállítás kapcsán. E szabálytalanságok ügyében a kamara felügyelőbizottsága saját hatáskörében eljárt, ám maga afelügyeletet gyakorló minisztérium akadályozta meg hivatalos november22-iki levelével, hogy az ismételt választásra összegyűlt orvosokrendezhessék a helyzetet.

Egyes források szerint néhány nappal ezelőtt a Nemzeti ErőforrásMinisztérium illetékesei olyan jogszabálytervezetet készítettek elő,mely a kamarai választásokat elhalasztotta volna. A beadvány azonbanvégül nem került a parlament egészségügyi bizottsága elé.

Az ügy érdekessége még, hogy a Magyar Hírlap főszerkesztőjének,Stefka Istvánnak a hazai egészségügy jelenlegi bonyolult rendszerébenvaló pontos tájékozódását elősegítheti, hogy lánya, Stefka Nóra többéven át Szócska Miklós közeli munkatársa volt a SOTE EgészségügyiMenedzserképző Központjában, illetve jelenleg az egészségügy főszervének számító GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- ésSzervezetfejlesztési Intézet) Minőségügyi, Igazgatási és JogiFőigazgatóság vezetője.

Az orvosi kamara, jelenlegi elnöke, illetve Szócska Miklósállamtitkár között nem ez az első konfliktus: a Magyar Orvosi Kamaratöbb ízben aggodalmát fejezte ki a Semmelweis-terv számos alapvető elemét illetően, illetve szinte mindenalkalommal felhívja a figyelmet az egészségügyi humánerőforrás egyresúlyosbodó krízisére.