Elunták a trükközést: pénze után nyúl az állam

A tervek szerint az orvoslátogatók nyilvántartásba vételénekigazgatási szolgáltatási díját a jelenlegi 12 ezerről 100 ezer forintrakívánják emelni. Az indoklás szerint azért, mivel az évi 10 millió forintos díj kifizetését némely cég úgy igyekszik megkerülni, hogy havonta csupán néhány napra jelentik be orvoslátogatóikat. S mivel a jelenleg érvényes törvény szerint a 10 milliós díjfizetésösszegét arányosítani kell az ismertetési tevékenységgel töltött napokszámával, a munkaadók ezzel a trükkel sok milliót spórolhatnak. Ezsemmiképp sem igaz a nagy cégekre, legyenek azok akár magyarok, akárkülföldiek, állította a lapunk által megkérdezett szakember, mondván, akét nagy szervezet – az AIPM és a MAGYOSZ – tartja magát az általukelfogadott etikai kódexhez.

A kisebb cégek – amelyek nem tartoznak sem ide, sem oda – viszontkönnyedén átugorják a különféle törvényi akadályokat. Előfordulállítólag az is, hogy gyógyászati segédeszköz látogatóként jelentik be munkatársaikat, mivel ebben az esetben csak egy millió forintot kell éves szintenmunkatársaik után befizetniük. De akad példa arra is, hogy egyáltalánnem jelentik be orvoslátogatóikat, azok nem is munkaidőbenkeresik fel az orvosokat, hanem egy munkaebéd – vagy vacsora – soránajánlgatják az általuk képviselt cég termékeit. Ebben azesetben – állított a magát megnevezni nem akaró szakértő – már egy szósem esik a hagyományos értelemben vett ismertető tevékenységről,„kizárólag az üzlet kerül terítékre”.

A fenti kiskapuk némelyikét gondolja bezárhatónak a szaktárca azzal, hogy közel tízszeresére – 12 200-ról 100 ezer forintra – tervezi emelni azorvoslátogatók nyilvántartásba vételének igazgatási szolgáltatási díját. S bár ezzel egyidejűleg jelentősen – 81 800-ról 12 900 forintra –csökkentenék a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért fizetendőigazgatási szolgáltatási díjat, ez vélhetően nem vált majd ki osztatlanlelkesedést.

Az orvoslátogatói díj 10 millióra emelése egyébként alaposan rendet vágott az orvoslátogatók között, az elbocsátott munkatársak száma egyes adatok szerint eléri az ezer főt. S bár meglehet, a kormányzat titkon abban reménykedett, hogy a zömmelorvosi végzettségű, munkájukat elvesztő munkatársak visszatérnek agyógyító intézményekbe, egyelőre úgy tűnik: csalódniuk kell. Nem járjobban az egészségpénztár sem. Míg a korábbi, évi 5 millió forintosbefizetésből 2010-ben közel 10 milliárdos bevételre tett szert azOrszágos Egészségbiztosítási Pénztár, a megemelt díj ellenére 2012-bencsak 12 milliárd forintnyi befizetéssel számol az OEP.