Elvesztegetett évtizedek a gyógyszeriparban

A gyógyszeriparban a gyártástechnológia tekintetében az elmúlt évtizedekben nem láthattunk lényeges változásokat, a termelékenység növekedése nem volt számottevő. A McKinsey szakértői kiemelik, az ágazatban összességében kevés hangsúlyt fektettek az eszközállomány termelékenységére. Az Amerikai Gyógyszerfelügyelet egy 2004-ben kiadott jelentésében egyértelműen leírta, a gyógyszergyártás, mint folyamat költséges, de nem hatékony. Ennek publikálása óta sem láthattunk sok változást az iparágban, persze a McKinsey hozzáteszi, azért vannak kivételek. Ilyen például a Novartis, mely megfelelő erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a gyártástechnológiáját fejlessze. Nagy többségében azonban a vállalatok által végrehajtott intézkedések csupán a rövid távú költségcsökkentésre összpontosítanak. 

A McKinsey szerint a gyártási folyamatok fejlesztése, az innováció manapság stratégiai szempontból prioritást érdemel. A gyógyszerszektorban eddig uralkodó, az ún. kasszasiker (blockbuster) gyógyszerek kifejlesztésén alapuló modell lecsengőben van. 

A Mckinsey tanulmányában több olyan tényezőt emel ki, melyek az innováció szükségességére hívják fel a figyelmet a gyógyszeriparban. Elsőként a globális folyamatokat említik meg, melyek az ágazatban a paradigmaváltás felé mutatnak. Elmúltak már azok az idők, amikor a gyógyszercégek az amerikai, a japán és az európai piacokra tudtak támaszkodni. A fejlődő régiók térnyerése szembetűnő, várakozások szerint ezen piacok a világ GDP-jének mintegy 45%-át adják majd 2018-ra. Az elmúlt évekre jellemző stabil szabályozói környezet is változóban van, egyes országok felügyeleti szervei ugyanis eltérő sztenderdeket, magasabb minőségi követelményeket fogalmaznak meg. Részben ennek hatására az originális készítmények rövidebb ideig élveznek exkluzivitást. 

A fejlődés egy másik mozgatórugója a fogyasztói igények változása. A gyógyszeráraknak a jelenleginél jóval alacsonyabbnak kell lenniük, ha a gyártók hatékonyan akarják kiszolgálni a vásárlókat. Az árak csökkentését célozzák egyébként az egyes európai országokban történő támogatáscsökkentések, valamint az amerikai egészségügyi reform is. A technológiai fejlődésugyancsak az innováció egyik motorja, a környezet által támasztott kihívásokra válaszul a gyártási folyamatok fokozatosan javulnak. 

Az erősödő piaci verseny a fentiek mellett ugyancsak a változások irányába mutat. A nagy gyógyszergyártóknak nemcsak a fejlődő piacok felől jelentkező versenyre kell figyelniük, hanem az értékláncban tevékenykedő egyéb szereplőkre is (partnerekre, disztribútorokra). 

A McKinsey tanulmányában több lehetséges szcenáriót is megvizsgált, hogy a gyógyszeripar a gyártás területén milyen lehetséges irányokba mozdulhat el annak érdekében, hogy a környezet által támasztott elvárásoknak eleget tudjon tenni. Ezek a forgatókönyvek három innovatív cég által elért sikereken alapulnak: az egyik a chipgyártó Intel, melynek versenyelőnyét a gyártásbeli hatékonyság adja, a másik az innovációkról híres acélipari vállalat, a Nucor, a harmadik pedig a Walt Disney, mely egy teljes szórakoztatóipari konglomerátummá nőtte ki magát az elmúlt években. Az egyes szcenáriókat az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Elvesztegetett évtizedek a gyógyszeriparban

 


Az elemzés végkövetkeztetésként kiemeli, a piaci környezet által támasztott új kihívások megfelelő, racionális okot adhatnak arra, hogy a gyártók azonnal cselekedjenek. A gyógyszergyártásban alkalmazott innováció továbbra is egy nyitott terület, a McKinsey pedig úgy véli, az “elveszett értéket” a szektor képes lehet helyreállítani, ha a gyártásfejlesztésre fókuszál. Ebben a nehezebb környezetben a nyertesek azok lesznek, akik a megfelelő változtatásokat végrehajtják, tanulva az innovációban élen járó, más szektorokba tartozó vállalatok példáiból.