Emelkednek az egészségügyi járulékok

A 2012. évi Országvédelmi Költségvetés 1,5 százalékos GDP növekedésreépül, 2,5 százalékos államháztartási hiánycél mellett. Az államháztartás egyenlege 750 milliárd forinttal javul a bevételek 445-450 milliárddalnőnek, a kiadások pedig 300 milliárddal csökkennek – mondta Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón.

“A költségvetési tervezetet a mai napon megküldte a kormány aKöltségvetési Tanácsnak, s a testület javaslatait figyelembe vévemódosít, ha szüksége, s a törvénytervezete szeptember 30-án azOrszággyűlés elé terjeszti” – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter.

Matolcsy György közölte: a tervezett infláció jövőre 4,2 százalék, aGDP arányos államháztartási hiány a jövő év végére 72 százalékra csökken a 2011 decemberi 73 százalékról. Hozzátette azt is a GDP arányoskamatkiadás az idei 3,8 százalékról jövőre 3,6 százalékra csökken. Atervezett makrogazdasági adatok szerint a lakossági fogyasztás 0,2százalékkal nő, a beruházások 3,7 százalékkal bővülnek.

Jövőre javul az ország külső egyensúlya – jelezte Matolcsy György, a folyó fizetés mérlegtöbblet a GDP 3 százaléka lesz.

A foglalkoztatás 1,5 százalékkal nő, a munkanélküliségi ráta ajelenlegi 11 százalék feletti arányról 10-11 százalékra mérséklődik.

A miniszter ismertetése szerint az államháztartás egyenlege 750milliárd forinttal javul a 2012. évi Országvédelmi Költségvetésben,amelynek keretében összesen 300 milliárd forintos tartalékot képez akormány. Ebből 150 milliárd forint kerül az Országvédelmi Alapba, ez a25 százalékos áfa-kulcs 27 százalékra való emeléséből származik – tettehozzá.

A 750 milliárd forintos egyenlegjavulás két összetevőből áll: abevételek 445-450 milliárddal nőnek, a kiadások pedig 300 milliárddalcsökkennek.

Matolcsy György elmondta: jövőre a kormány egyszerre vezeti ki afélszuper bruttósítást és az adójóváírást az szja rendszerből, az előbbi az adóbevétel csökkenésével az utóbbi a bevétel növelésével jár, s akét tétel közel azonos nagyságrendet képvisel. A lényeg, hogy kialakul a 16 százalékos arányos szja rendszer.

A 25 százalékos áfa-kulcs 27 százalékra emelése mellett megmarad a kedvezményes 5 százalékos, illetve 18 százalékos kulcs is.

A munkaadói egészségügyi járulék 1,5 százalékponttal emelkedik2012-ben. A járulék alapja a munkabér, de a munkaadó köteles legalább aminimálbér 1,5-szerese után fizetni. Emellett egy százalékponttalemelkedik a munkavállalói egészségügyi biztosítási járulék.

Jövőre baleseti különadót fizetnek a biztosítók, 40 százalékkalemelkedik a cégautó után fizetendő adó, függően a környezetvédelmibesorolástól – tette hozzá a miniszter

A 300 milliárd forintos kiadáscsökkenés alapvetően hatékonyságjavulásból származik, amelynek hátterében a központi költségvetésiszervek fejezeti előirányzatainál elérendő 200-250 milliárd forintosmegtakarítást kíván elérni a kormány.

A központi igazgatásban foglalkoztatott 66 ezer emberből 5.200úgynevezett köztisztviselői keretbe kerül, s ha onnan el tudnakhelyezkedni a piacon, akkor “az őket foglalkoztatók 50 százalékosmunkáltatói adókedvezményben részesülnek” – magyarázta a miniszter.

A 2012. évi Országvédelmi Költségvetés öt fő célt tűzött maga eléjelezte a miniszter: álljon saját lábra a nyugdíjrendszer, azazegyensúlyi legyen, kezdődjön meg az egészségügyi alap saját lábraállítása, épüljön ki a 16 százalékos, arányos egykulcsos adórendszer.Emellett a költségvetés, illetve az adórendszer célja, hogy zárja be azadóelkerülésére szolgáló kiskapukat. További cél a foglalkoztatásihelyzet érezhető javulása. Ötödik pontként a költségvetés céljaként aztjelölte meg Matolcsy György, hogy az védje meg az országot.