Európai Bíróság: térítendők a más tagállamban végzett orvosi kezelések

A tagállamoknak elő kell írniuk az ilyen kezelések saját díjszabásuk szerinti megtérítésének lehetőségét.

 Az EU luxemburgi székhelyű bírói testülete azEurópai Bizottság szabálysértési eljárásának végállomásakéntfoglalkozott ezzel a kérdéssel. Emlékeztetett arra, hogy aszolgáltatásnyújtás szabadságát kimondó uniós szabályozással ellentétesbármilyen előírás, amely “a tagállamok közötti szolgáltatásnyújtástnehezebbé teszi a tisztán egy tagállamon belüli szolgáltatásnyújtásnál”.

A jelentős és költséges orvosi eszközök használatát igénylő kezelések esetében a bíróság már tavaly kimondta: ha valamely tagállam előzetes engedélyhez köti a másik tagállambanprogramozott nem kórházi kezelések megtérítését, az összeegyeztethető az uniós joggal. A mostani ítélet szerint viszont a nem költséges kezeléseknél ilyen korlátozásra nincs mód, így Portugália “nem teljesítette a szolgáltatásnyújtás szabadságából eredő kötelezettségeit”.

Ugyancsak csütörtökön hozta nyilvánosságra előzetes állásfoglalását egy másik egészségügyi témájú beadvány kapcsán a bíróság úgynevezett főtanácsnoka. Paolo Mengozzi ebben úgy vélte, hogy az egészségügyi közintézmények nem tartoznak a hibás termékek miattiszolgáltatói felelősségről szóló uniós rendszer hatálya alá. A tagállamok viszont kialakíthatnak olyan felelősségi rendszert, amely szerint “azegészségügyi közintézmények még vétkességük hiányában is kötelesekmegtéríteni a betegek számára azt a kárt, amelyet a kezelés soránhasznált termékek vagy berendezések hibája okozott” – áll a főtanácsnoki indítványban, amelynek tartalma a uniós bírósági esetek nagy többségében megegyezik a végső ítélettel.