Ez vár ránk jövőre: bérstop, létszámcsökkentés a kormány terveiben

A jövő évi költségvetésben tartja a kormány a Széll Kálmán tervbenmeghirdetett 2,5 százalékos GDP-arányos hiánycélt – olvasható a mostnyilvánosságra hozott tervezési köriratban. A bruttó bérek 4,4százalékkal emelkednek a nemzetgazdaságban a kormány tervei szerint, azinfláció pedig 3,5 százalék lehet 2012-ben.

Az Orbán-kormány egyújabb kísérlete tesz arra, hogy szakítson a bázisalapú tervezéssel -vagyis, hogy a 2012-es előirányzatok a 2011-es költségvetés számairaépüljenek. A körirat szerint a tárcáknak a következő hetekben át kellgondolni feladataikat, és azokat a költségvetési forrásokhoz kelligazítani. Jelentősen csökken a tárcák mozgástere: az ez éviköltségvetésben egy miniszter a saját tárcáján belül bármit bárhováátcsoportosíthat, ám 2012-től megszűnik ez az idén bevezetett gyakorlat, a minisztereknek végre kell hajtani az elfogadott költségvetést.

A bázislapú tervezéssel való szakítás azonban nem lesz teljes, hisz kétoldallal az anyag már azt taglalja, hogy a 2012-es támogatásikeretszámokat a 2011-es költségvetésből kell meghatározni, mégpedigúgy, hogy a február elsején elhatározott zárolásokat levonják 2012-esbázisból. Mint ismert, a kormány az idei hiánycél-tartása érdekébenmintegy 150 milliárd forintos zárolásról döntött alig egy hónappal a2011-es költségvetés életbe lépést követően. Júniusban a parlament isennek  szellemében módosította a büdzsét – vagyis az idén elvont 150milliárd forinttal a tárcák jövőre sem számolhatnak – ami nem meglepőannakfényében , hogy az ideihez képest mintegy 600 milliárd forinttalalacsonyabb lehet a költségvetés pénzforgalmi hiánya.

Eltüntetik a száz millió alatti kifizetéseket a könyvekbőlA költségvetés áttekinthetőségét és tömörségét kívánja a kormány növelni – ennek érdekében csökkennek az előirányzatok. Ezzel a megoldással ugyancsökkent a törvény terjedelme, de ellenőrizhetősége ezzel aránybancsökken. Az NGM ajánlása szerint a hasonló célú előirányzatokat egysoron kell megtervezni, így minden 100 millió forint alatti egyeditámogatást, így gyakorlatilag titokban maradhat számos alapítványtámogatása.


Megszűnik a bírságolási kényszer a tárcáknál?

A tárcák saját bevételeit megnyirbálja a kormányzat oly módon, hogy2012-től a tárcáknál keletkező bírságbevételek a központi költségvetésbe folynak és nem maradhatnak a tárcáknál. Ezzel megszűnik a bírságolásikényszer. A rendőrség esetében a bírságbevételek már idén is elvonta atárca – így a rendőrök már most sem érdekeltek közvetlenül abírságolásban.

A tárcáknál 2012-ben tovább folytatódhatnak azintézmények összevonásai és megszüntetései – legalább is a NGM erreösztönzi a minisztériumokat. Más kérdés, hogy erre mekkora lesz ahajlandóság. Ha intézmények megszüntetésére nem is kerül sor, akkor iskötelező a tárcáknak “karcsúsítani” vagyis “érdemi létszám-megtakarítást elérni” olvasható a köriratban. Az NGM a minisztériumoktól ésköltségvetési intézményektől a dologi kiadások csökkentését is elvárja – vagyis kevesebb papírt, munkaeszközt, külső szolgáltatást lehet2012-ben vásárolni.

Nem lesz béremelés

A köriratszerint a közszférában jövőre nem lesz béremelés. Ahogy a köriratfogalmaz: ” a tervezés jelenlegi szakaszában változatlan mértékűilletményalappal/alapilletménnyel és a közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni, a személyi juttatás előirányzat illetményfejlesztéscímen nem növelhető”. A munkaadókat terhelő járulékokkal a hatályosjogszabályok alapján kell számolni, megtervezni az előirányzatot. Anyugdíj-biztosítási járulék mértéke 24 százalék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék 3 százalék, melyből az egészségbiztosításijárulék (természetben és pénzbeli) 2 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1 százalék.

209 forintos svájci frankkal terveznek

A költségvetési köriratban rögzíteni kell, hogy a tervezésnél milyendevizaárfolyamokat kell figyelembe venni. Eszerint 2012-re 209,2forintos CHF, 267,5 foirintos EUR és 187,5 forintos USD-kurzussal kellszámolni az érintett tárcáknak. Fontos tudni, hogy ez nem kormányzatiprognózis – hanem egy technikai szám, az elmúlt hónapokátlagárfolyamából számolva.

 

A költségvetési kiadások tervezett alakulása (milliárd forint)
2011 2012 változás
Kiadások összsesen 13838,6 14008,6 1,2
Központi költségvetés 8894,2 9159,6 3,0
Egyedi és normatív támogatások 214,9 188,6 -12,2
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 58,7 64,8 10,4
Fogyasztói árkiegészítés 109,0 100,0 -8,3
Lakásépítési támogatások 126,0 118,1 -6,3
Családi támogatások, szociális juttatások 628,3 610,3 -2,9
Költségvetési szervek fejezetek kiadásai 4246,2 4245,7 0,0
Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1881,8 2132,0 13,3
Kamatkiadások 1052,2 1100,8 4,6
Társadalmi önszerveződések támogatása 3,8 3,8 0,0
Kormányzati rendkívüli kiadások 16,4 4,1 -75,0
Kezességbeváltás 35,4 37,5 6,1
Egyéb kiadások 32,7 32,2 -1,7
Tartalékok 123,9 142,0 14,6
Befizetés az EU költségvetésébe 258,1 271,8 5,3
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 106,4 108,0 1,6
Elkülönített állami alapok 410,1 353,2 -13,9
Nukleáris Alap kiadásai 16,7 14,5 -13,4
Munkaerőpiaci Alap kiadásai 337,2 282,9 -16,1
Kuatatás és Technológiai Alap kiadásai 46,0 45,6 -0,7
Nemzeti Kulturális Alap 8,8 9,2 4,1
TB alapok 4534,3 4495,8 -0,8
Nyugdííjbiztosítási Alap 3074,6 3110,7 1,2
Egészségbiztosítási Alap 1459,6 1385,0 -5,1
Forrás: kormányrendelet