"Ez zsarolás" – tiltakoznak a rezidensszövetség felhívása ellen

“Elnökségünk, jóllehet rendkívül fontosnak és sürgetőnek tartja az orvosok,különösen a szakorvos jelöltek magasabb jövedelmezését Magyarországon,elfogadhatatlannak, az orvosi hivatás lényegével össze nem egyeztethetőnektartja ezt a zsarolási módszert” – hangsúlyozták.

A MET szerint nem kérdés, hogy az orvosoknak mindenkor a bajbajutottakon kellsegíteniük, nem ritkán komoly áldozatvállalással. “Most az egész világ, dekülönösen nemzetünk van nehéz helyzetben, ezért türelemre, összefogásra,segítségnyújtásra van szükség” – írta az 1992-ben alakult, az egész világbármely pontján élő magyar orvosokat és egészségügyi dolgozókat összefogni,érdekeiket képviselni hivatott szervezet elnöksége.

A Magyar Rezidens Szövetség szeptember végén indult országjáró körútra azzala céllal: az év végéig minél többen helyezzék letétbe felmondólevelüket annakérdekében, hogy a kormányzat tegyen érdemi intézkedéseket az orvosi bérek ésmunkakörülmények rendezésére. A kormányzati honlapra október 3-án került fel azegészségügyért felelős államtitkár levele, amelyben Szócska Miklós nyomatékosankéri a rezidensektől, hogy hagyjanak fel az “elvándorlásra felszólítóértelmetlen toborzó munkával”.

Az államtitkár előző nap az MR1-Kossuth Rádiónak nyilatkozva azt mondta:baráti hangú levelében az elvándorlásra toborzás helyett a közös munkafolytatását javasolja a rezidenseknek. Úgy fogalmazott, ebben “az iszonyúankiélezett gazdasági helyzetben követelésekkel csak bajt lehet elérni”. Amegoldást csak közösen, kemény munkával lehet megtalálni – tette hozzá.

Szócska Miklós kiemelte, hogy a szövetséggel együtt átdolgozott MarkusovszkyLajos-ösztöndíjprogram második köre meglehetősen sikeres, naponta negyvenenjelentkeznek. Az államtitkárság és a szövetség együttműködésére utalva azállamtitkár nyílt levelének címe: 374, mivel mostanáig ennyi rezidensjelentkezett a kibővített rezidensi ösztöndíjprogramra. Az államtitkár szerintez a szám azt mutatja, hogy a decemberi határidő lejárta előtt biztosan be fogtelni a keret, tehát megtalálták azt a modellt, amely alkalmas a rezidensekitthon tartására.

A következő években az intézményi hatékonyságból több száz millió forintotnyernek majd, és így lépésről lépésre az összes rezidensre kiterjesztik majd ezta fajta támogatást – ígérte. Az államtitkár megjegyezte: a rezidenseknekahelyett, hogy az országot járva felmondásra buzdítják a kollégákat, inkább apolgármesterekkel kellene egyeztetniük arról, hogy segítsék a településekegészségügyi intézményeiben dolgozók letelepedését.

Az államtitkár a kormányzati oldalra felkerült nyílt levelében emlékeztetett,hogy az elmúlt év során a rezidensekkel együttműködve kétszer is korrigáltákképzésük szabályrendszerét, “rugalmasabbá, élhetőbbé” tették a rendszert. Ezzelaz államtitkár szerint élesen szemben áll a rezidensek ultimátumkéntmegfogalmazott követelése és a tömeges kivándorlással való fenyegetésük. PappMagor, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke az MTI-nek akkor azt mondta:szövetségük minden olyan ajánlatot megfontol, amely képes az orvosokkényszerelvándorlását érdemben csökkenteni, de nem csak számukra, hanem az egészorvostársadalomnak kell méltó bér- és munkakörülményeket teremteni.