Ezek a nyugdíjpénztárak maradhatnak talpon – itt a lista

A működéshez minimálisan meghatározott kétezer feletti tagságot eddig 11 magánnyugdíjpénztár (mnyp.) érte el. (A csapathoz várhatóancsatlakozhat még a VIT, de eddig nem érkezett meg a kassza bejelentésearról, hogyan érte el tagsága mintegy két és félszereződését.) Azáltalános vélekedés szerint azonban a mezőny biztosan ritkul majd. Atagsági és a kezelt vagyonra vonatkozó adatok alapján mindenesetre azélboly már egyértelműen körvonalazódik.

A piacot jelenleg az INGvezeti, második helyen az OTP, a harmadikon pedig − a legnagyobb bankkasszájától alig elmaradva − az Aegon áll. A korábban a piacot jócskánuraló OTP a maradók csekélyebb aránya miatt csúszott le. Amennyiben itt a szektor átlagának megfelelő tag maradt volna, akkor a létszáma többmint harmadával haladná meg a jelenlegit, és 20 százalékkal verne rá amásodik helyezettre.

 

Magánpénztárak adatai (2011. július)*
Megnevezés Létszám Kezelt vagyon
(ezer fő) (Mrd forint)
Aegon 17 38,5
Allianz 10,8 24
Aranykor 3,1 9,2
AXA 13 30
Budapest 2,7 9,5
Erste 2,4 n. a.
Évgyűrűk 2,1 n. a.
Generali 2,1 3,5
ING 19,7 50
MKB 3,3 10,5
OTP 17,6 40
*az adatok tájékoztató jellegűek, több pénztárnál erősen kerekítettek
Forrás: kasszák, Napi Gazdaság-gyűjtés.

 

A további lehetőségeket persze nemcsak a maradók létszáma, hanem a kezelt vagyon nagysága, a tagok életkora (az nem túl biztató, ha rövidesensokan mennek nyugdíjba, így bevételt nem, csak szogláltatási kiadástjelentenek majd) és jövedelem szerinti összetétele befolyásolhatja. Apénzügyi felügyelet a működés reális feltételeként egyenesen akorábbinak négyszeresére rúgó jövedelmet jelzett (Napi Gazdaság, 2011.június 28.). Az egy tagra jutó vagyon nagysága alapján egyébként alegjobb eredményt a Budapest és az MKB, a legrosszabbat pedig a Generali mutathatja fel. Nem mindegy viszont, hogy ez az előbbi paraméterekmelyikének tudható be leginkább.

A “maradék” összesöprése viszontegyáltalán nem könnyű feladat. A közgyűlés határozata értelmében azÉletútnál már július elsejétől megkezdődött a magánágazatvégelszámolása. Korábban többször hangsúlyozták tagjaiknak, hogy ha még a végelszámolás kezdő dátuma előtt lépnek át más pénztárba, akkor amegtakarításukat átadhatják a választott szereplőnek, ha viszont csak anyilatkozattételi felhívásra reagálva lépik ezt meg, megtakarításuk márcsak a végelszámolás lezárulásakor kerülhet átadásra. Úgy tűnik azonban, ez sem aktivizálta tagjaikat (a 30 napon belül nem nyilatkozókvisszakerülnek az állami rendszerbe). A limit alatti létszámúDimenziónál még nem hívták össze az újabb közgyűlést (az előzőelutasította a végelszámolást, a felkínált beolvadásnál pedig nemtalálták elég szélesnek a választékot), így kérdés, mi lehet az átlagnál érzékelhetően aktívabb tagokkal a jövőben.