Februártól tudni fogjuk, melyik a legolcsóbb gyógyszer

A gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása idén tovább folytatódik,ennek egyik lényegi eleme az a változás, hogy februártól, ha agyógyszertárban a beteg számára magasabb térítési díjú, az ösztönzőrendszer által nem kedvezményezett gyógyszert adnak ki, a beteg számárais dokumentálniuk kell, hogy a kiváltott gyógyszerrel helyettesíthető,de kedvezőbb térítési díjú készítmény is vásárolható. A gyógyszertárak a tájékoztatást a blokkhoz kapcsolódóan is megadhatják, így a betegpontosan láthatja, milyen megtakarítást jelentett volna az olcsóbbgyógyszer kiváltása.

Mint hangsúlyozták: az egészségügyi államtitkárság “kiemeltegészségpolitikai célkitűzésének tekinti, hogy az azonos hatóanyagú,egyenértékűnek minősített, egymással helyettesíthető gyógyszerekesetében olyan szabályozókat alakítson ki, amelyek elősegítik agyógyszerek fogyasztói árának jelentős csökkenését”. Ezáltal válikelérhetővé, hogy ezekért a gyógyszerekért a társadalombiztosításnak és a lakosságnak is kevesebbet kelljen fizetni. Az így megtakarítottösszegből a társadalombiztosítás más gyógyszerek és egészségügyiellátások finanszírozását lesz képes biztosítani, tehát csökkennek abetegek gyógyszerköltségei – tették hozzá.

A közlemény szerint az egymással helyettesíthető gyógyszerek áránakjelentős csökkenése egy többlépcsős program keretei között valósíthatómeg. Ennek keretében tavaly ősszel az ágazat újraszabályozta a gyártókközötti árversenyt és bevezette a preferált referencia ársávba tartozó,legolcsóbb gyógyszerek körének kialakítási szabályait. Ennekeredményeképp az érintett gyógyszerek körében mintegy 20 százalékosárcsökkentést sikerült elérni – hangsúlyozták.

Egy következő lépésként január elején lépett hatályba az arendelkezés, amely a gyógyszerészeket is arra ösztönzi, hogy atársadalombiztosítás által preferált referencia ársávba tartozó, vagyennek hiányában referencia gyógyszerként elismert, legkedvezőbb térítési díjú gyógyszereket ajánlják fel a betegeknek. Kompenzációként, agyógyszerészek kérésére, az idei költségvetés 2,7 milliárd forintotbiztosít a gyógyszerészi generikus programra.

A többletforrásból azok a gyógyszertárak részesedhetnek, amelyekazoknak a recepteknek több mint 35 százalékában, amelyekre az orvoshelyettesíthető gyógyszereket írt fel, a társadalombiztosítás általreferencia-gyógyszernek elismert, legkedvezőbb térítési díjúgyógyszereket adják ki a betegnek. A gyógyszertárak rendeletbenmeghatározott szabályok szerint, utólag juthatnak hozzá az ösztönzőhöz,amelynek összege a preferált gyógyszerek kiadási arányával növekszik -közölte az államtitkárság.