Fogadónapokat vezet be a gyógyszerészi kamara

Megjelenés előtt áll az a rendelet, amely január elsejétől lehetővéteszi a gyógyszertáraknak generikus ösztönző igénybevételét. Úgyszinténváltozik a kisforgalmú gyógyszertárak működési célú támogatása, és afinanszírozási előlegezés rendszere. A dr. Réthelyi Miklós miniszteráltal kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárás alapját képezőregisztrációs díjak visszafizetését a Budapesti szervezet megkezdte, így a felügyeleti eljárás megtartása, a remények szerint okafogyottá válik – többek között ez is elhangzott a Magyar Gyógyszerészi Kamara újelnökségének december 22-i ülésén.

A kamara honlapjának beszámolója szerint az átadás-átvételi folyamatlezárult és az elnökség egyhangú határozattal döntött gazdasági,szakmai, kommunikációs, jogi, szervezetfejlesztési és nemzetközimunkabizottságok létrehozásáról, valamint ad hoc bizottságot kért fel akórházi-klinikai gyógyszerészi szervezet megalakulásához szükségesalapszabály módosítás előkészítésére és a kórházak állami tulajdonbavételéhez kapcsolódó kérdések áttekintésére.

A 2012.évi munkatervrre vonatkozó döntés mellett kezdeményezték, hogy a kamara vezetői a jövő évben rendszeresen fogadónapokon álljanak atagság rendelkezésére. Dr. Hankó Zoltán elnök bejelentette, hogy amegyei elnökök alakuló értekezletét január közepére össze kívánják hívni – áll a beszámolóban.