Folytatódott az egyeztetés az ügyeletről

Tegnap Szövetségünk képviselői dr. ZlinszkyJános alelnök úr vezetésével találkoztak a Magyar Gyógyszerészi Kamaravezetőivel, dr. Hankó Zoltán elnök úrral, dr. Sohajda Attila alelnök úrral és dr.Horváth-Sziklai Attila ügyvezető úrral.

Az egyeztetés a szervezetek általkidolgozott javaslatok mentén zajlott, így volt lehetőségünk megvitatni ajelenlegi és a tervezett ügyeleti rendszer főbb problémáit és kihívásait. A jóhangulatú és konstruktív megbeszélés során több jelentős kérdésben isegyetértés volt a két szervezet között, jó alapot teremtve a további munkához.

A tervek szerint az elkövetkezendő időszakban több hasonló találkozóra is sorkerül majd, ahol terítékre kerülnek az új ügyeleti rendszer kialakításávalkapcsolatos részletkérdések is.