Fontos változás a gyógyszertárakban – kedvelt termékek tűnhetnek el

A kormány honlapján vitára bocsátott, az egyes gyógyszerészeti ésorvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló javaslat 15 rendeletet módosít. Újraszabályozza és pontosítja többek között apatikákban forgalmazható vitamin és ásványi anyag tartalmúkészítményeket, valamint a felsőlégúti tünetek esetén ajánlottgyógycukorkákkal, illetve magas vitamintartalmú zöldség- ésgyümölcslevekkel szembeni feltételeket.

Eszerint például a vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamintfelsőlégúti tünetek esetén ajánlott gyógycukorkáknál a termékcsomagolásán feltüntetett napi adagolásnak az adott vitaminrameghatározott napi javasolt bevitel legalább 25 százalékát kelltartalmaznia. Az ásványi anyag tartalom esetén a napi bevitel 30százaléka a minimum. Felsőlégúti gyógycukorkánál adagolásiegységenként a minimális mennyiségnek a terápiás mennyiséglegalább 5 százalékát kell tartalmaznia, s nélkülözhetetlen agyógynövényi alapanyag.

A zöldség- és gyümölcslevek abbanaz esetben számítanak magas vitamintartalmúnak, ha a gyártóajánlása szerinti egyszeri napi adag (10 ml-250 ml) eléri vagymeghaladja az adott vitamin Országos Élelmezés- ésTáplálkozástudományi Intézet által felnőttek számárameghatározott javasolt napi bevitelének 50 százalékát, vagy ásványi anyag tartalom esetében a napi bevitelének 15 százalékát. Agyümölcstartalom szempontjából a terápiás adag nem haladhatja meg a 250 ml-t. Az adott termék gyümölcs- illetve zöldségtartalmának el kell érnie az 50 százalékot – olvasható az előterjesztésben.

A feltételeknek nem megfelelő, a gyógyszertár által 2014. január1-jén készletben tartott vitamin és ásványi anyag tartalmú,valamint felsőlégúti tünetek esetén ajánlott gyógycukorka 2014.december 31-ig értékesíthető.

Külön nyilatkozat az itthon nem engedélyezett gyógyszer rendeléséhez


A módosítás rendelkezik arról, hogy a Magyarországon nem, de az Európai Gazdasági Térség, vagy azzal azonos jogállású államokbanengedélyezett gyógyszert az orvos csak akkor rendelhet, ha a rendelést megelőzően a GYEMSZI-nek bejelenti és beszerzi a GYEMSZInyilatkozatát arról, hogy az adott gyógyszert az általa megjelöltindikációban engedélyezték, a forgalmazását nem függesztették fel,valamint a GYEMSZI véleményét a különös méltánylást érdemlőbetegellátási érdekről.

A javaslat előrja, hogy a GYEMSZI azegyenértékűeknek és egymással helyettesíthetőnek minősítettkészítmények listáját évente a honlapján jelentesse meg.

Közreműködő a segédeszköz házhozszállításnál


A gyógyászati segédeszközök kapcsán a rendelettervezet kimondja, atámogatással rendelt gyógyászati segédeszközök házhozszállítása esetén a forgalmazó közreműködőt vehet igénybe. Azindoklás szerint ezt a betegszervezetek kérése indokolja, a jellemzőennagyobb mennyiségben és hosszú ideig használt gyógyászatisegédeszközöknél. A betegek így megkaphatják az eszközök használatáhozszükséges tájékoztatást és lehetőséget a betanításra.

Azorvostechnikai eszközökről szóló szabályozás módosítása értelmében, ha az eszközön nem megfelelően tüntetik fel a CE jelölést, akkorattól függetlenül, hogy az veszélyezteti-e a biztonságot vagy sem,dönthetnek a forgalmazás és a használat felfüggesztéséről,illetve a forgalomból való kivonásáról, használatánakmegtiltásáról.

Forrás: napi.hu