Gondokat okozhat a gyógyszerellátásban a patikákra vonatkozó létszámrendelet módosítás

Arendeletmódosítás szerint a gyógyszertárak szaklétszámát 2013 szeptemberétől agyógyszertár nyitvatartási ideje, valamint a gyógyszertárban befogadott vényekszáma határozza meg. Az új szabályozásnak megfelelően – amely öt különkategóriába sorolja a gyógyszertárakat nyitvatartási idejük alapján – a patikákheti 40 óra nyitvatartási idő alatt egy gyógyszerészt, míg heti 67 óra felettmár 4 gyógyszerészt és emellett 4 szakasszisztenst kötelesek foglalkoztatni*.Ezen felül, ha a gyógyszertárban beváltott havi vények átlaga meghalja akétezer darabot, akkor kétezer vényeként további egy gyógyszerész vagyszakasszisztens foglalkoztatására kötelezett a patika.

„A fő problémát az jelenti, hogy agyógyszertárak jelentős forráshiánnyal küzdenek, és a rendeletbenmegfogalmazott új szabályok várhatóan növelni fogják a patikákra nehezedőterheket. A szabályozás elsősorban az ellátás gerincét képező kisebb és közepesgyógyszertárakat fogja érzékenyen érinteni.”– mondta Korodi Karolina, a HGYSZ elnöke.

Egy átlagos gyógyszertár maMagyarországon árrésének 60-65%-t bérekre és járulékokra költi. A HGYSZ úgylátja, hogy amennyiben a gyógyszertárak az új szabályozásnak megfelelőennövelik a szaklétszámot, kénytelenek lesznek a beszerzésre biztosítottösszeghez nyúlni. Ez az ellátás biztonságát és hatékonyságát veszélyeztetheti, aminekeredményeképpen a gyógyszertár vagy csökkenti a nyitvatartási idejét, vagy legrosszabbesetben akár be is zárhat.

„Ajelenlegi szabályozást torznak tartjuk, mivel a plusz óraszám és amegnövekedett forgalom nincsen arányban a megnövelt kötelező létszámmal és azezzel járó többletterhekkel.” tette hozzá Korodi Karolina. „A több mint 67 órát nyitva tartógyógyszertárak esetében a rendelet rendkívül aránytalan és nehezen teljesíthetőterhet ró a tulajdonosra. A heti 68 órás nyitva tartás a 60 óráshoz képest csak13%-os plusz nyitva tartási időt jelent, ennek ellenére a szaklétszám több mintduplájára kellene, hogy emelkedjen.”

Az magyarországi patikaszektor hatékonyműködése, valamint a biztonságos gyógyszerellátás biztosításának érdekében aHGYSZ a rendeletmódosítással kapcsolatban az alábbi javaslatokat tette:

  • A nyitva tartás ésszaklétszám aránytalanágának a feloldására a HGYSZ javaslata az, hogy alétszámminimum meghatározásánál különböztessék meg a kisebb és nagyobb forgalmúgyógyszertárakat.
  • Arendeletmódosításban megfogalmazott öt kategória helyett a HGYSZ azt javasolja,hogy a nyitvatartási idő alapján osszák három csoportra a gyógyszertárakat. AHGYSZ javaslata szerint a három csoportban a következőképpen alakulna aszaklétszám: heti 40 óra nyitvatartási idő alatt 1 gyógyszerész, heti 60 óraalatt 2 gyógyszerész és 2 szakasszisztens, heti 60 óra felett pedig 3gyógyszerész és 3 szakasszisztens.
  • Abban az esetben, haa gyógyszertáraknak e rendelet alapján kell meghatározniuk a szaklétszámukat, aHGYSZ bértábla bevezetését javasolja, azaz jogszabályban rögzítsék agyógyszertári szakszemélyzet szintjeinek meghatározott minimumbér összegét. Ígya gyógyszertári szakszemélyzet bérezése és javadalmazása átláthatóbbá válik.

Szakszemélyzet

Javasolt havi bruttó minimumbér (Ft) 

Személy jogos gyógyszerész patikavezető

350 000

Gyógyszerész megbízott patikavezető

280 000 – 300 000

Beosztott gyógyszerész

250 000

Szakasszisztens

140 000

Asszisztens

110 000 – 115 000

  • A HGYSZ a receptszámalapján meghatározott létszámnövelés-kötelezettséget szükségtelennek tartja,mivel a javaslatba foglalt szaklétszám betartásával a gyógyszertárakbiztosítani tudják a hatékony és biztonságos betegellátást.
  • Egy másik lehetségesmegoldás, hogy a nyitvatartási idő alapján nem a szaklétszámot, hanem amunkaórák számát határozza meg a rendelet. A munka törvénykönyvének és agyógyszertárak fenntarthatóságának figyelembe vételével a tapasztalatok alapjána gyógyszertárak vezetői dönthetnek a megfelelő szaklétszámról.
  • A HGYSZ szerintekkora átrendeződés hosszabb felkészülési időt igényel mint két év, ezért javasolja,hogy a 2013. szeptember 1-jén kezdődő megfelelési határidőt halasszák el 2014.szeptember 1-ig.