Gyógyszer: három hónapra is íratható

A gyógyszerrendelést, -kiváltást érintő változások lépnek hatálybamárcius elsejétől. Sok félreértésre adott okot a jogszabály tévesértelmezése, ám nem véletlenül: a szakemberek szerint pontosítássallehetne egyértelművé tenni a szabályozást.

 

A lényeg, hogy továbbra is felírható három havi gyógyszeradag, demindenképpen három receptre, amelyeket immár nem egyszerre, hanem csak a vényeken megadott időpont szerint (illetve lehetőségként már az aztmegelőző hét nappal) lehet kiváltani. Magyarán: az orvoshoz továbbra iselegendő negyedévente elmennie egy krónikus betegnek, ám a patikábahavonta kell járnia gyógyszeréért.

Kivételes betegellátási érdekből, megfelelő indokoltsággal egy vényen akár egy hónapnál nagyobb mennyiséget, akár 12 hónapra elegendőgyógyszermennyiséget is rendelhet az orvos – ez a szabály nem változott.

 

A változás bevezetését a rugalmasság biztosításával indokolta aszakállamtitkárság: ha a három hónapos időközben szükség van a betegterápiás átállítására (például a kedvezőtlen mellékhatás miatt), akkornem válik feleslegessé a gyógyszere, így nem lesz kidobott pénz sem abetegnek, sem a Egészségbiztosítási Alapnak.

Ha az orvos orálisanalkalmazott gyógyszerből 30 napot meghaladó mennyiséget rendelt, de avényen nem tüntette fel, hogy az mely időpontig elegendő, a gyógyszerész az orvos által megadott adagolás figyelembevételével megállapított 30napra elegendő mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységet adja ki. Azonban ha az orvos a vényen és a betegdokumentációjában jelöli, hogy mely időtartamig látta el a beteget,akkor a 30 napot meghaladó mennyiség is kiadható.

A gyógyszerek rendelését és kiadását, valamint a kiadott gyógyszerekután elszámolható társadalombiztosítási összeget két miniszteri rendelet szabályozza. A vények elszámolásának szabályai (1/2003 ESZCSM rendelet) nem változtak. A gyógyszerek rendelésére és kiadására vonatkozó szakmai szabályok (44/2004 ESZCSM rendelet) pedig a fent bemutatott háromponton hoznak változást 2012-ben.

 

Forrás: Weborvos