Gyógyszerár-támogatás: százmilliárdos mínusz

A különböző forráscserék után az egészségügy bevételei ugyanis egyreinkább a felhőbe vesznek: míg eddig elég egyértelműen a beszedettjárulékok és a rászorulók ellátása után járó adóforintok jelentettekforrást, jövőre ez már másként lesz.

A munkaadói tb-járulék átkeresztelésével született szociá­lis adóbólugyanis az egészségügyre jutó 162 milliárdot kivonják a gyógyításforrásai közül. Helyébe az a többletbevétel kerülne, amit a munkavédelmi akcióterv gazdaságélénkítő hatásából remélnek. Ez egyelőre nem tűniktúl biztos bevételnek. Szintén csak felködlik az a további csaknemnyolcvanmilliárd forint is, amit eddig a nyugdíjbiztosítóbólirányítottak át a rokkantak és rehabilitáltak ellátásának fedezetére.Ezt ugyanis eltüntetnék az E-Alap bevételei közül.

A nagy belső átrendezés ellenére az E-Alap költségvetésének főszámaipapíron is csökkennek: az egészségügyi közkiadásokra költött idei 2206milliárd forint helyett 2057 milliárdot terveznek. A népegészségügyitermékadóból beszedett összeget a kormány már előre felcímkézte: részben ebből finanszírozná az egészségügyben dolgozók béremelését, és kisebbhányadát (4,3 milliárdot) meg odaígérte a patikák jövedelmezőségénekjavítására.

A gyógyításra jutó 673 milliárd forintból húszmilliárd afféletartalékalapba kerül. Azaz: ennyivel kevesebbet lehet majd azegészségügyi intézménynek időarányosan a gyógyításért utalni. Ez azintézkedés biztosan növeli a várólistákat. A háziorvosi kassza jövőre 14 százalékkal emelkedik, a többlet nem egyéb, mint az augusz­tusbanbejelentett praxisfinanszírozás növelése, ami elvben az ott dolgozóorvosok és szakdolgozók jövedelemnövekedését finanszírozza.

A legnagyobb feszültség az orvosságok támogatásában várható. Míg2012-ben 277 milliárdot költöttek a gyógyszerárak támogatására, 2013-ban már csak 177 milliárdot terveznek, amiből a lakosságigyógyszerfogyasztás segítésére 158 milliárd jut. Ez alig több, mint 43százaléka annak a 377 milliárd forintnak, amit 2011-ben azegészségbiztosító gyógyszerár-támogatásra költött. Szakértők szerintekkora pénzelvonás megúszhatatlan a térítési díj drasztikus növelésenélkül.