Gyógyszerprés: az újabb megszorítás már a lakosságig érhet

Az a MedicalOnline-on is közzétett információ,miszerint a Széll Kálmán Tervben foglaltaknális nagyobb mértékben kívánja akormány csökkenteni a gyógyszerárak támogatására szánt összeget –csak félig-meddig érte meglepetésként agyártókat.Néhány napja egyszigorúan titkos és bizalmas találkozón állítólag még csakarról voltszó, hogy részben átcsoportosítják a Széll Kálmán Tervbenszereplő,2012-2013-ra delegált megtakarítási összegeket. Kérdés, vajonez elegendőnekbizonyul-e a kormány számára.

 

Gyógyszerprés

 

A tavaly március elsején nyilvánosságra hozott Széll Kálmán Terv 2012-re 83,2013-ra 120 milliárdos megtakarítást írt elő a gyógyszerkassza számára. A múltheti elképzelések még arról szóltak, hogy a 120 milliárdbólelőrehoznak tizet,így idén 93 milliárddal kell karcsúsítani a kasszát,miközben a 2013-as cél semmarad érintetlen, csak azt nem tudni még,hogy milyen összeggel emelik meg.

 

A gyógyszerkasszát érintő, összességében 120 milliárdoskarcsúsításkivitelezhetőségét nemcsak a gyártók és forgalmazók, hanem a végrehajtószervek is némi kétkedéssel fogadták. Nyilván ennek tudhatóbe, hogy 2013-ra készítettek egy vészforgatókönyvet is arra az esetre,ha mégsem sikerülösszelapátolni a Nemzetgazdasági Minisztérium általelvárt összeget. Háromtételt soroltak fel, amelyek egyike a jelenleg 100 százalékos ártámogatásbanrészesülő készítmények kiváltásakor fizetendő 300 forintos dobozdíj emelése.Szóba jöhet ezen kívül az úgynevezett egészségügyi rendelkezésre kiemelt 90,70, 50 százalékos támogatás 5-10 százalékos csökkentése, valamint a normatív,80, 55, 25 százalékos kulcsok mérséklése. Ami ezutóbbit illeti már a tavalyiszakmai viták során kiderült, hogy agyártók egy csoportja elképzelhetőnektartja a 25 százalékos támogatásikulcs megszüntetését. A felsoroltak azonbanmár vélhetően nem hajthatók végre a lakossági terhek növelése nélkül, holott eza kormányzati szándék egyelőre még változatlanul talpon van.

 

Kérdés, vajon növelhetők-e továbba gyártói terhek?


Tavaly négy rendelkezésselszorítottak a présen: 12-ről 20 százalékra növelték a gyártói befizetéseket– lényegében különadót, duplájáraemelték az orvoslátogatói díjakat, 500millióra „szökkent” agyógyszercégekre kiróható bírság összege, s jelentősennőtt azigazgatási szolgáltatói díjak mértéke is.

Az idei költségvetési tervekszerint már 59 milliárdos befizetéstvárnak csupán a 20 százalékos adóból és atámogatás volumenszerződésekből a cégektől. Ami lényegében azt jelenti, hogyannak a 219milliárd forintnak – amely tavaly még 296 milliárd volt! –, ami ajáróbeteg ellátásban felírt, patikákban kiváltott gyógyszerek ártámogatására jut,közel negyedét a gyártók finanszírozzák.

(forrás: MedicalOnline )