Ha spórolnak, ösztönzőt kapnak a patikák

A Semmelweis Terv gyógyszerpolitikai fejezetének megvalósulását nem akitűzött célok teljesíthetetlensége veszélyezteti, hanem a SzéllKálmán-terv keretrendszere, amely ma erősebb kormányzati prioritás, mint a Semmelweis-terv – olvasható az Egészségügyi Gazdasági Szemle Különszámában az 55. oldalon a Mi lesz veletek, patikák? című szakcikben, amelynek szerzői: dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, dr. Torma Árpád, a Magyar Gyógyszerészi Kamara közgazdasági szakértője és dr. Bodrogi József egészségügyi közgazdász, miniszteri biztos.

A Széll Kálmán Tervben 2012-re tervezett 83, majd a 2013-ra és2014-re beütemezett 120-120 milliárdos támogatáscsökkentés agyógyszertárak működési feltételeire drámai következményekkel járhat. Agyógyszertáraknak ugyanis számolniuk kell a támogatott gyógyszerek ár-és forgalomcsökkentéséből adódó árrés-csökkenéssel, a forgalmi struktúra változásával járó inmobil és lejáró készletek okozta veszteséggel, akészletleértékelődéssel, továbbá a gyártói és nagykereskedelmikedvezmények csökkenésével.

Különböző becslések szerint a patikai ágazat 2012-ben azárrés-tömegének az előző évihez képest akár a 10 százalékát iselveszítheti, ami a patikapiacon az elmúlt években felgyülemlettfeszültségeket is figyelembe véve beláthatatlan folyamatokat indíthatel, állítják a szerzők. Ezért a patikai ágazat számára nélkülözhetetlenfontosságú, hogy legyen lehetőség legalább a Széll Kálmán Tervhezkapcsolódóan kieső veszteségek kompenzálására. Ez ugyan nem elegendő azelmúlt években felgyülemlett problémák kezeléséhez, de arra alkalmaslehet, hogy az ágazat 2012-ben az alapvető gyógyszerellátási feladataittisztességesen el tudja látni.

Mint a Weborvosban már beszámoltunk róla, a kompenzáció egyik eszköze a gyógyszertárak generikus programja, amelynek célja a gyógyszerár-támogatás visszafogását szolgáló generikus program hatékony végrehajtása. Miután a patikákban a generikushelyettesítés ellenérdekeltséget vált ki az árrés-csökkenés miatt, ennek feloldását célozza a patikai program, amelyre idén 2,7 milliárdforintot biztosít a költségvetés. Ebből azok a gyógyszertárakrészesedhetnek, amelyeknél a 35 százalékot meghaladja a preferálttermékekkel történő helyettesítés aránya – egész pontosan: azoknál arecepteknél kell több mint 35 százalékos eredmény elérni, amelyeknél azorvos helyettesíthető gyógyszert írt fel, és a patikusok atársadalombiztosítás által referencia gyógyszernek elismert,legkedvezőbb térítési díjú gyógyszert adják ki a betegnek.

Az ország mintegy 2500 patikája a gyógyszerészi kamara számításaiszerint már eddig is átlagosan 32 százalékos eredményt ért el a fentifeltételekmek megfelelően, ezt kellene tehát idén még minimum háromszázalékkal megtoldani, hogy ösztönző forráshoz jussanak. Hogy mekkora„merítésből” van erre lehetőségük, erre vonatkozóan szintén a kamaraiszámításokat lehet figyelembe venni: az összes receptforgalom (darabbanszámolva) valamivel több, mint egyharmada vesz részt a generikusprogramban.

A gyógyszertárak utólag juthatnak hozzá az ösztönzőhöz, méghozzá negyedéves elszámolás szerint, így tehát először áprilisban.