Hálapénz: a kórházigazgató kezébe kerülhet a döntés

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által előkészített pontáltalánosságban azt rögzítené ugyanis, hogy harmadik személytől díjazásnem fogadható el vagy nem köthető ki, kivéve, ha a tilalom alól amunkáltató felmentést ad (tudomással bír a juttatás forrásáról, esetlegösszegéről). Lapunknak a nemzetgazdasági tárca sajtóosztályamegerősítette, hogy ez a passzus a hálapénz, a borravaló és „egyébanyagi előny” elfogadását tiltaná. Hozzátették ugyanakkor, hogy ahálapénzt a munkáltató hozzájárulásával elfogadhatják az egészségügybendolgozók.

Rácz Jenő volt egészségügyi miniszter, a Magyar Kórházszövetségelnöke a Népszabadságnak azt mondta: a hálapénz rendszere annál sokkalbonyolultabb, mintsem az elfogadása vagy annak megtagadása a munkáltatóengedélyén múlhatna. A hálapénz ma szerinte legális jövedelem, hiszen az adóbevalláson külön rubrika van az ilyen bevételek bevallására, és azelfogadását kifejezetten tiltó jogszabály sincs. Rácz Jenő azt ishangsúlyozta, hogy nem látja okát, miért ne adhatna engedélyt akórházában a hálapénz elfogadására. Abban ugyanakkor bizonytalan, hogyegyedileg kell kiadni az ilyen engedélyeket, vagy egységes, a kórházösszes dolgozójára kiterjedő rendelkezés is kibocsátható. A parlamentelőtt lévő javaslat indokolásából kiderül, hogy az orvosokatfoglalkoztatók a hálapénz elfogadásáról szóló engedélyben maximálhatjákaz „elfogadható ajándék” értékét. Ha pedig egyszer már a munkáltatómegadta ezt az engedélyt, akkor ez a „béren kívüli juttatás” nemszámítható bele a munkabérbe.

Kevéssé érhető, hogy miért az NGM és miért nem az EgészségügyértFelelős Államtitkárság vette fel a „harcot” a hálapénz ellen. Lapunkerre vonatkozó kérdéseire a szaktárca írásban csak annyit közölt, hogyamennyiben az új munka törvénykönyvét a parlament elfogadja,megkezdődhet az ágazati törvények előkészítése. Az egészségügybendolgozókat érintő részletes szabályokról tehát csak később tudnakválaszokat adni.

Más európai államokban sem ismeretlen a hálapénz intézménye, de azszinte bizonyos, hogy a magyaroknál senki nem áldoz többet erre a célra. A különböző kutatóműhelyekben készült elemzések az elmúlt évekbenkörülbelül 30 és 100 milliárd forintra taksálták az orvosoknak adottkülön pénz összegét, de hogy valójában mekkora tételről van szó, embernem tudja megmondani. Jelzésértékű, hogy az uniós csatlakozásifolyamatban készült monitoring-jelentések kizárólag Magyarországesetében hívták fel a figyelmet a hálapénz jelentőségére. Megemlítve azt is, hogy a lakosság kevéssé a korrupció részének, inkább bevettjelenségnek tekinti azt. Lényegében ezt igazolja vissza a Tárkinégyévenként ismételt hálapénz-kutatása is. A vizsgálatokból rendrekiderül, hogy az emberek általában véve negatívan ítélik meg ezt ajelenséget, de amikor orvoshoz kerülnek, mégis nagyon sokan fizetnek. Apolitika 1999 óta számos alkalommal „vette” pergőtűz alá a hálapénzt, afelszámolására indított akciók azonban nem sok eredményt hoztak. Kivétel ez alól talán 2007. Annak az évnek az elején vezették be ugyanis avizitdíjat, nem titkoltan részben a hálapénz visszaszorításának céljával – akkor rendkívül jelentős volt a csökkenés. A Fidesz szociálisnépszavazása azonban kiiktatta ezt a lehetőséget.

Lázárhoz mennek a rezidensek

Miután a rezidensszövetség az egészségügyi kormányzattal nemboldogult, közvetlenül a döntéshozókkal kezdeményez párbeszédet. Először Lázár Jánostól, a Fidesz frakcióvezetőjétől kértek konzultációsidőpontot. Papp Magor, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke lapunkatemlékeztette arra, hogy az orvosok érdekképviselői másfél hetetalálkoztak az egészségügyi államtitkárral, ám ezt az alkalmat mindkétfél kudarcként élte meg. A Semmelweis Egyetemen rendezett fórumonegyértelművé vált, hogy gyors megoldást az államtitkártól nemremélhetnek. Szócska Miklós ugyanis azt jelezte: ők nem hazudnak, nemmondják, hogy megoldották a rezidensek problémáját. Közölte: „tragédiaugyan”, de egy generációnak még azt kell mondaniuk, hogy továbbiáldozatot várnak el tőle.

Ugyanakkor kamikaze harcmodornak tartotta, hogy a rezidensszövetség felmondólevelek megírására biztatja az orvosokat.