Hamar túlestek a módosító javaslatokon

Röpke másfél óra alatt „fenekére vertek” az egészségügyisalátatörvényhez benyújtott mintegy százhetven módosító indítványnak.Mindez Heintz Tamás javaslatának volt köszönhető: a fideszeshonatya felvetésére „csomagban” vették számba a javaslatokat, nemdarabonként, ahogy korábban szokás volt. Így nem volt macerea közelszáz, a szaktárca által támogatott javaslat elfogadásával, időt csak azállamtitkárság által nem támogatott módosítók megvitatására fordítottak. Azonban elég viccesen alakult a helyzet, ugyanis Páva Hanna helyettesállamtitkárra esett az a hálátlan feladata, hogy a támogatott ajánlásokszámát – kérésre lassan! – felolvassa, így már-már agóniába fulladt amunka.

A következő fordulóban, vagyis az elutasított javaslatoknál időkellett, mire felocsúdtak a képviselők, így a bizottsági úthenger jónéhány módosítójukon vita nélkül áthaladt. A többségi oldalrólmegnyugtatták a többieket, nem baj, ha a szakbizottságban nem tudtakkibontakozni, lesz még lehetőségük a parlament plenáris ülésén, illetveszerdán, az újabb bizottsági ülésen.

A vitatott módosítások egyikében Gyenes Géza alelnök felvetette a praxisjoggal rendelkező, de már nyugdíjas háziorvosokutólagos kártalanítását. Erre a visszamenőlegesség miatt nincslehetőség, érvelt Páva Hanna, mondván, emiatt nem állná ki az alkotmányosság próbáját. Mint a Jobbik politikusa a bizottságiülésen elmondta, több orvosnak van ilyen gondja, ugyanis praxisukat nemtudták eladni, mert az önkormányzat nem azt nevezte ki helyükre, akivelők megállapodtak. Gyenes szerint megoldást kell keresni a problémájukra, hiszen a magántulajdonhoz kapcsolódó joguk sérült.

Mint minden alkalommal, most sem maradt ki az ügyelet elszámolásánakkérdése. Páva Hanna jelezte, hogy az önkéntesen vállalt túlmunka (amiért magasabb díjazás jár az orvosnak, illetve beleszámít a szolgálatiidejébe) meghatározása nincs összhangban a rendelkező törvényekben. Aszakállamtitkárság nemcsak ezt a kérdést, de az egész ügyeletielszámolási problémakört rendezni szeretné egy új jogszabályban, miutánminden ágazatnak lehetősége van juttatásokat meghatározni a költségvetés erejéig. Mint megtudtuk, az új, önálló törvény az egészségügyitevékenységre jellemző speciális szabályokat fogná össze, fél éven belül készülne el, s előkészítésébe bevonják a civil szervezeteket is.