Három központban egyesülnek az országos intézetek

2012. február 1-jén lépne hatályba “Az Országos Tisztifőorvosi Hivatalországos intézeteinek átszervezésével összefüggő kormányrendeletekmódosításáról szóló NEFMI-rendelet”, amelynek tervezetéhez december15-ig várták a véleményeket a kormányzati portálon.

A módosítás többek között arról rendelkezik, hogyan válnaktagintézményekké a most önállóan működő, a közegészségügyi feladatokatvégző országos intézetek. Az előterjesztés szerint az Országos KémiaiBiztonsági Intézet, az Országos Környezetegészségügyi Intézet, valamintaz Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézettagintézményként beolvad az Országos „Frederic Joliot-Curie”Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetbe, az új szervezetpedig ÁNTSZ Országos Közegészségügyi Központ néven fut tovább.

A másik központi intézmény, amely az Állami Népegészségügyi ésTisztiorvosi Szolgálat Országos Népegészségügyi Központ nevet viselimajd az Országos Alapellátási Intézet, valamint az OrszágosGyermekegészségügyi Intézet és az Országos Egészségfejlesztési Intézetösszevonásával jön létre.

Az Országos Epidemiológiai Központ nevet változtat, és jövőfebruártól Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat OrszágosJárványügyi Központ lesz.