Hogyan használják az e-receptet az unióban?

A legtöbb tagállam (16) azonban már 2006-ban az eHealth stratégia vagymegvalósítási terv részeként tekintett rá, ez a szám 2010-re 22-re nőtt. Országos szintű, teljes elektronikus vényfelírási rendszert csakDániában, Észtországban, Izlandon és Svédországban használnak.Hollandiában csak néhány régióban terjedt el rutinszerűen, különbözőszinteken, a háziorvosi vagy kórházi környezettől függően. Országos vagy regionális megvalósításra szánt kísérleti projektek a CsehKöztársaságban, Finnországban, Olaszországban és Lengyelországbantalálhatók. A betegek egyedül Dániában férhetnek hozzá gyógyszerprofiljukhoz, és válthatnak ki ismételten egyes, már felírt gyógyszerből pl. az interneten keresztül – olvasható a GYEMSZI-ESKI honlapján egyösszefoglalóban, amely az európai eHealth infrastruktúrán belül azelektronikus recept elterjedtségét vizsgálja.

Spanyolország Andalúzia régiójában az e-recept abetegnyilvántartással és a gyógyszertárak logisztikai és számlázásirendszerével van összekapcsolva. A spanyol kormány tervbe vette az ilyen szolgáltatásoknak az egész ország egészségügyi rendszerére történőkiterjesztését. Portugáliában az elektronikus vényfelírás csak helyiszinten került megvalósításra néhány kórházban és gyógyszertárban, areceptek továbbítása a háziorvosi rendelőből a gyógyszertárba azonbanmég nem lehetséges. Észtország azon kevés európai ország egyike, ahol az e-recept teljes menete megvalósításra került a recept elektronikusfelírásától kezdve az gyógyszertárba továbbításig és a gyógyszerkiadásáig. Észtországban az ePrescription projekt a szélesebb DigitálisEgészségügyi Nyilvántartás részét képezi.

Több országban az e-receptet részben azért nem használják azalapellátásban, mert törvényileg tiltott a receptek elektronikus útontörténő továbbítása és az elektronikus aláírás használata, vagy atörvénykezés nem érinti ezeket a kérdéseket. Az e-receptre vonatkozójogi követelmények többnyire a következőkre vonatkoznak: hitelesítés,elektronikus aláírás, beteg-beleegyezés, papír alapú másolatmegszerzésének lehetősége, az előzetes klinikai vizsgálat kötelezettsége néhány országban.

Mint ismeretes, hazánkban sokadik nekifutásra 2012-ben tervezik bevezetni az e-receptet, amelytől nagyobb ellátási biztonságot is remélnek, s kiváltásához elegendő lesz a személyi okmány.