Hogyan lehet elkerülni a gyógyszerhiányt?

Az átmeneti gyógyszerellátási zavar megelőzése és kezelése érdekébenmódosította az egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeleteket aNemzeti Erőforrás Minisztérium. A jogszabályi változás olyanintézkedéseket tartalmaz, amelyek a gyógyszerellátási láncrugalmasságát, s ezzel a gyógyszerellátás biztonságát javítják.Lehetőséget ad ugyanis arra, hogy a hatóságok, az egészségügyiintézmények és a nagykereskedők időben tudjanak készülni agyógyszerhiányos helyzetekre.

Például a jelenlegi egyedi kérelmeken alapuló körülményes beszerzésirendszerrel szemben a rendelet hatályba lépése után gyorsabban ésolcsóbban válnak beszerezhetővé a hiányzó gyógyszerek helyettalkalmazható készítmények külföldi piacokról.

Pozitívan fogadták a gyógyszer-nagykereskedők a szaktárcagyógyszerhiány kezelésével kapcsolatos rendeletét – tájékoztattalapunkat dr. Feller Antal, a Hungaropharma Rt.vezérigazgatója, aki egyetért azzal, hogy a GYEMSZI-OGYI koordinálja ily módon ellátást esetleges kritikus helyzetben. Új és fontos elem arendszerben a készletjelentés: a GYEMSZI-OGYI-hoz befutó adatoknakköszönhetően nem állhat fenn az a veszély, hogy a kórházak és a patikák a szűkös kínálat miatt a biztonságos ellátás érdekében mindennagykereskedőtől rendeljenek a hiányzó gyógyszerből, és emiattfölösleges és eladhatatlan készletek halmozódjanak fel a kereskedőkénél. A jelentésből az OGYI-nál tudni fogják, kik kaptak megrendelést, melykórházakban, patikákban vannak készletek, így lehetőség nyílik aszükséglet szerinti beszerzésre és egyenletes szétosztásra, kiküszöbölve a mai, időnként kaotikussá váló rendszer hibáit.

A jogszabályban az egészségügyért felelős miniszter a gyógyszerhiánymegelőzése és kezelése érdekében rendelkezik arról, hogy a GYEMSZIrészére a forgalomba hozatali engedély jogosultjai mellett anagykereskedőknek is jelenteniük kell a hazai ellátásbiztonságot isveszélyeztető beszerzési nehézségeket. Ezen információ birtokában ahatóságnak lehetősége nyílik arra, hogy figyelemmel kísérje a hazaikészleteket azáltal, hogy rendszeres jelentést kér a forgalomba hozatali engedély jogosultjaitól, a nagykereskedőktől és a kórházaktól agyógyszerkészletek állásáról.

A kihirdetett rendelet részletesen szabályozza a GYEMSZI intézkedéseit gyógyszerhiány idején.

Ezek az alábbiak:
• honlapján közzéteszi a gyógyszerhiánnyalérintett gyógyszerekre, valamint az azok helyett alkalmazhatógyógyszerekre, hatóanyagokra vonatkozó információkat;
• folyamatosankészletadatokat kér a forgalomba hozatali engedély jogosultjaitól, anagykereskedőktől és a kórházaktól a készletezett és a beszerzés alattálló helyettesítő gyógyszerek, hatóanyagok mennyiségéről.
•Gyógyszerhiány idején a kórházaknak a GYEMSZI felé jelenteniük kell aztis, hogy mennyi ideig elegendőek a rendelkezésükre álló készletek.

A rendeletek módosításával gyógyszerhiány esetén a helyettesítőgyógyszerek nagyobb volumenű beszerzésére nyílhat lehetőség anagykereskedők számára már jóval azelőtt, hogy a nemzetközi piacokon azárak jelentősen megemelkednének. Annak érdekében, hogy a nagykereskedőkáltal a gyógyszerhiány időszaka alatt beszerzett gyógyszerek ne váljanak eladhatatlanná a hiány elmúltával, lehetőség nyílik a beszerzettkészletek eladására és gyógyszertári kiadhatóságára.

Lapunk úgy értesült, hogy a gyógyszerhiány kezelésére félmilliárd forintos keret áll majd az OGYI rendelkezésére.