Indikátor: kicsit magasabb az átlagos kifizetés

Újabb negyedév elteltével december elején az indikátorrendszerbentöbbletfinanszírozáshoz juthatnak a háziorvosi praxisok júliusi,augusztusi és szeptemberi bónuszuk után. Az OEP sajtóosztályától kapottinformációk szerint a havi átlagos kifizetés praxistípusonként akövetkezőképpen alakult: felnőtt: 43.600, gyermek: 34.800, vegyes 41.500 forint. Vagyis decemberben ennek az összegnek a háromszorosát kapjákátlagosan a praxisok. A havi legmagasabb összeget gyermekpraxisban érték el 97.100 forinttal, a felnőtt csúcs 95.800, a vegyes 93.200 forint.

Ha megnézzük a negyedévvel korábbi adatokat, akkor láthatjuk, hogy ahavi átlag pár ezer forinttal alacsonyabb volt: felnőtt 39.900 forint,gyermek: 27.600 forint, illetve a vegyes praxisok esetében csupánhétszáz forint a különbség: 40.800 forint. A legmagasabb havi összegetegybevetve szintén pár ezer forintos különbséget látunk, csak ellenkezőelőjellel: felnőtt: 97.200 forint, gyermek: 101.200 forint, vegyes:94.500 forint volt.

Mindhárom praxistípusban előfordult, hogy nem kapott díjazást aszolgáltató, mivel nem volt olyan indikátor a negyedév során, amelyikben sikerült volna pontot szerezni, vagyis a kitűzött célértékeket elérnie. Ez leggyakrabban most is a gyermekpraxisokban fordult elő.

A zárt kasszaként működő indikátorrendszerben a negyedéveskifizethető összeg továbbra is 750 millió forint (vagyis havonta250millió).

A technikai jellegű problémákat folyamatosan igyekszik kezelni azOEP, és a Weborvos információi szerint már dolgozik a munkacsoport azéves, kötelező felülvizsgálaton, s ennek eredményeképpen amódosításokon. A következő kifizetés 2012. március elején történik majd, és a változtatások várhatóan 2012. április 1-től léphetnek életbe.

Mint ismeretes, a háziorvosi szolgálatok által végzett minőségi éshatékony tevékenységek ösztönzése érdekében 2009. első félévébenországosan egységes indikátorrendszert dolgozott ki a szaktárcafelkérésére az OEP. Az indikátorok elsősorban a háziorvosi szolgálatokszakmai tevékenységét hivatottak mérni, célzottan kívánják vizsgálni aháziorvosok „kapuőri” szerepét. A rendszert idén jelentősenmegújították: új indikátorokat vezettek be a módosítások mellett,illetve negyedéves csúszással és három hónapot egybeszámolva fizetik azimmár két és félszeresére emelt bónuszpénzt.