Itt az eszköztámogatási rendelet

Megjelent és mától hatályos a területi ellátási kötelezettséggel működőháziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körébenfogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó eszköztámogatási rendelet a Magyar Közlöny 121. számában a 30621. oldalon.

A háziorvosi szolgáltató az általa működtetett praxisban abetegellátást szolgáló eszközök beszerzése céljából praxisonként maximum 1,5 millió forint összegű támogatást igényelhet. Az összeget a praxisok havi 50 ezer forintos összegben kaphatják meg, ebből lízingdíjat vagybanki hitelt is törleszthetnek. A támogatással beszerzett eszközt háromévig csak abban az esetben lehet elidegeníteni, ha az továbbra is adottpraxis betegeinek ellátását szolgálja.

A rendelet mintegy 8500 szolgáltatót érint, ebből 2270 a fogászatialapellátást nyújtó, a többi a háziorvosi, illetve házi gyermekorvosiszolgálat.

A támogatás fedezetét, amely 12,7 milliárd forint, az OEP által elkülönített módon kezelt előirányzat tartalmazza.

A támogatás iránti kérelem 2012. május 31-éig nyújtható be, ám az,aki még ez év októberében benyújtja igényét, október 1-jétől jogosultélni a támogatás lehetőségével.

A kormányrendelet pontosan szabályozza az igénylés módját, elszámolását, valamint a támogatással beszerezhető eszközök listáját.

A szakállamtitkárság szerint  az eszköztámogatás rövid időn belüljelentős egészséghaszonnal jár, hiszen csak olyan eszközök, műszerekbeszerzése jöhet szóba, amelyek magasabb színvonalú szolgáltatásttesznek lehetővé.