Januártól szinte mindenhonnan kiszorulnak a cigarettázók

A nemdohányzók védelméről szóló törvény szigorítását áprilisbanszavazta meg az Országgyűlés. Ennek értelmében 2012. január elsejétőltilos a dohányzás közforgalmú intézményekben – így a szórakozó- ésvendéglátóhelyeken -, a munkahelyeken, a közösségi közlekedésieszközökön és a megállókban, az aluljárókban, a játszótereken, valamint a megállóhelyek és a játszóterek ötméteres környezetében. A helyiönkormányzatok további közterületeken is megtilthatják a dohányzást.

Fontos változás, hogy nem jelölhető ki dohányzóhely ezután aközforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben,valamint a vonatokon sem, így megszűnnek a dohányzókocsik.Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól öt méterre lehetkijelölni, kivéve azokat a vendéglátóhelyeket, ahol erre kizárólagközvetlenül a bejárat előtt van lehetőség. Továbbra is rá lehet gyújtani a szabadtéri szórakozóhelyeken és a kerthelyiségekben. Szabadtéren semjelölhető ki dohányzóhely közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmiintézményekben, továbbá egészségügyi szolgáltatónál.

Zárt térben ezután csak dohánytermék-bemutatókon és a szállodákszivarszobáiban lehet dohányozni, a szivarszobákban étel és ital nemszolgálható fel. Ezen kívül zárt légterű dohányzóhelyiség csakbüntetés-végrehajtási intézményekben és pszichiátriai intézetekbenalakítható ki a fogvatartottak, illetve a betegek számára – biztosítva,hogy dohányfüst a többi helyiségbe ne juthasson be.

A dohányzási tilalom betartását az ÁNTSZ ellenőrzi, megsértése esetén egészségvédelmi bírságot szab ki. Az államigazgatási szerv eltekinthet a bírság kiszabásától, ha az intézmény vezetője, üzemeltetője, arendezvény szervezője, a munkáltató, illetve akit a közforgalmúintézmény szabályzata erre kijelöl, a tilalmat megsértőt felszólította a dohányzás befejezésére, vagy ha ennek nem tesz eleget, az intézményelhagyására.

A bírságolás három hónap türelmi idő után 2012 áprilisában kezdődik.Ekkortól a népegészségügyi szakigazgatási szervek magánszemélyekesetében 50 ezer forintig, intézmények esetében 2,5 millió forintigterjedő bírságot is kiszabhatnak szabályszegés esetén.

Jelenleg a vasúti járművek tizenöt százalékán, a száz kilométernélhosszabb távon közlekedő belföldi távolsági vonatokon rá lehet gyújtani. Január elsejével viszont a vasút teljes területén, a pályaudvarokon, avasútállomásokon, a megállóhelyeken és azok peronjain, valamint azösszes személyszállító vonaton is tilos lesz rágyújtani.

Annak érdekében, hogy a januári jogszabályváltozásokra felhívják afigyelmet, a korlátozás által érintett helyeken figyelmeztető táblákathelyeznek el. Ezeken a tiltás mellett feltüntetik annak a honlapnak acímét, illetve azt a telefonszámot is, amelyen a szakemberek adohányzásról leszokásban nyújtanak segítséget. A telefonszámon azt isjelezni lehet, ha valaki szabályszegést tapasztal.

Az egészségügyi államtitkárság elindította a hatodik, egybenlegnagyobb népegészségügyi kampányát, amelynek célja, hogy minél többenhagyják abba a dohányzást, illetve el se kezdjék. Számolnak azzal, hogyvisszaesik a dohánytermékek forgalma, de ezzel párhuzamosan adohánytermékek jövedéki adója emelkedni fog, így a költségvetésben eznem okoz majd hiányt. A korábban tervezettnél nagyobb mértékben,ráadásul május és november helyett már jövő februárban és júliusban nő a dohánytermékek jövedéki adója. A kormány húszmilliárd forinttöbbletbevételt vár ettől.

A múlt pénteken megjelent a dohánytermékek jelöléséről, valamint azegészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szólókormányrendelet is, amelynek mellékletében szerepelnek az új, kombináltfigyelmeztetésekhez használandó képek és szöveges figyelmeztetések. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, de záró rendelkezései szerint a kombinált figyelmeztetések csak később jelennek meg.

Mint az egészségügyi államtitkárság korábban közölte, a kormánydöntése alapján csak képes egészségvédő figyelmeztetésekkel ellátottcsomagolású dohánytermékeket lehet gyártani a jövő év szeptemberétől, és 2013-tól csak ilyen csomagolású termék hozható forgalomba.