Jó hír a gyógyszergyártóknak – Kiterjesztenék a K+F-ösztönzést

Szerda reggel ülést tartott az országgyűlés egészségügyi bizottsága,ezek után pedig több módosító javaslatot is beterjesztett a november 10. óta a parlament előtt fekvő salátatörvényhez.

Agyógyszer-gazdaságossági törvényt (Gyftv.) módosító javaslat agyógyszergyártók K+F kiadásainak elszámolását érinti. Ennek alapjánkiterjesztenék a K+F levonhatóságot, a módosító javaslatban ugyanis egykonkrét üzleti év helyett az “adott üzleti év”, mint szövegrészszerepel.

A parlament jelenlegi ülésterve szerint azegészségügyi salátatörvényről szóló részletes vita ezen a hétenesedékes, majd a képviselők a jövő heti ülésen szavaznak a módosítójavaslatokról (többek között a fent részletezett módosításról). Eztkövetően a december 10-i héten kerül sor a salátatörvényzárószavazására.

  Ha a módosításokat elfogadják, az mindenképpen jó hír a hazaigyógyszergyártóknak, ezek alapján ugyanis biztosítva lesz a K+Flevonhatóság folytonossága. A Richter kormánnyal kötött stratégiaimegállapodását követően már körvonalazódni kezdtek némi pozitívváltozások a hazai szabályozói környezetben, a K+F folytonosságánakbiztosítása pedig ebben komoly előrelépést jelentene. A hatás mind aRichter, mind az Egis esetében jelentős, az éves üzemi eredménybennagyságrendileg 3-4 mrd Ft-ot tesz ki mindkét esetben.

Améretből és a relatíve nagyobb hazai piaci kitettségből fakadóan a hatás az Egisnél jelentősebb lehet: ha az elkövetkező két évre vonatkozó, aDatastream által közölt üzemi eredmény konszenzusra vetítjük a számokat, a Richternél a fenti összeg 5-7, illetve 4-6%-os részarányt képvisel,míg az Egisnél 17-23, illetve 16-22%-ot.

Jó hír a gyógyszergyártóknak - Kiterjesztenék a K+F-ösztönzést (2.)

Jó hír a gyógyszergyártóknak - Kiterjesztenék a K+F-ösztönzést (2.)

Az elemzők a K+F levonhatóság jövőbeli alakulását illetően – a korábbiévek tapasztalatai alapján – vélhetően konzervatívak voltak, ígyamennyiben a módosítások elfogadást nyernek, az a profit konszenzusokemelkedését vonhatja maga után a gyártóknál. Az emelkedés az Egisnéligen jelentős is lehet.

Jó hír a gyógyszergyártóknak - Kiterjesztenék a K+F-ösztönzést (2.)

Jó hír a gyógyszergyártóknak - Kiterjesztenék a K+F-ösztönzést (2.)