Keserű pirula patikusoknak: meg kell fizetni az olcsóság árát

 A szakpolitika által bevezetett intézkedések sora létezik, köztüka vaklicit, de a hatásuk mégsem átütő. Az emberek legalábbis úgy érzik, – eztmérte a GKI Egészségkutató Intézete márciusban –, hogy drágábban ésnehezebben jutnak hozzá a keresett szerhez. Igazságot nehéz volna tenni, dehogy az átlagárak mérséklődnek, az bizonyos. Aminek, erősíti meg GaraIstván, meg kell fizetni az árát. Hiszen a leszorított árak miatt a gyártók sokesetben mérséklik egy készítmény forgalmát, ha a terméken elveszik ajövedelmezőségük, vagy egyszerűen kivonják a forgalomból a szert. A szűkülőbevételek is csak látszólag érintik kizárólag a patikákat, a következménnyel abetegek is szembesülnek.

Kalota Sándorné kaposvári patikavezető azt mondta: a gyógyszerárak bizonylefelé mennek. Egy-egy vaklicit után a készleteik jelentős értékvesztéstszenvednek el. Ez a veszteség százezrekben mérhető egy közepes forgalmú városigyógyszertárban. Még nehezebb a vidéki kispatikák sorsa. Az ádándi patika évekóta küzd a túlélésért. Tátrainé Sz. Gizella gyógyszerész korábbantöbbször is a nyilvánossághoz fordult, internetes fórumokon kérve a lakosságközreműködését a megmaradáshoz. Azt írta, a bezárás, aminek az árnya többsiófoki üzletre is rávetült, többször a küszöbön állt náluk is. Ezért aztkérte, ha az emberek megtehetik, Ádándon váltsák ki a vényeket. A patikus elmondta,egyelőre állják a sarat, illetve állja, hiszen egyedül áll a pultbanszakemberként. Ez embert próbáló feladat.

A közeljövő országszerte állapotromlással fenyeget. A szeptembertől hatályosulóminimumfeltétel-rendszer nyitva tartási időhöz köti a patikusi,szakasszisztensi ellátottságot. A korábban befagyott árrés, a liberalizált piacés a háztartási pénzszűke már eddig is visszavetette a jövedelmezőséget.Kispatikák tömege ment tönkre, adósodott el, kapott nagykereskedőijelzálogterhet. További munkabért kitermelni sok helyütt, különösenkistelepüléseken, lehetetlen. A szakállamtitkárság felmérése szerint a 2300hazai patika – Somogyban a 120-130 patika között is hasonló lehet az arány –harmada nem felel meg a leendő szakmai elvárásoknak. Mintegy 4-600 szakembertszippantana be a hálózat, de ennek csak töredéke van meg jelenleg amunkapiacon. A kistelepüléseken élőktől így további megértést vár el aközeljövő. Adják le időben a receptjeiket, és várják ki a 24-48 órát, ami alatta jogszabály szerint be kell szerezni a megrendelt gyógyszert. Ádándon ismerika 2400 lelkes község lakóközösségének az igényeit, és a háziorvos gyakorlatátis. Így elvileg össze tudnak szokni. De ha a lakosság nem akar patikabezárást,megyeszerte a helyi patikákra kell hagyatkoznia.

Egy nagyobb patika, tudtuk meg Gara Istvántól, átlagosan mintegy 15 ezerkészítményt tart. Nagyrészt a jövedelmezőség határozza meg, mikor, miből ésmennyit tartanak. Ha olcsóbb minden, apadó készlettel, apadó patika-kínálattalkell számolni. Ez vakon, licit nélkül, előre jósolható. Ahogy a kivételek ismindig megjelennek a nagy árcsökkenésben: Klumzer Mihály márciusközepén 3873, április közepén 8445 forintot fizetett ugyanazért avéralvadásgátlóért. Neki a nagy árleszállításból a brutális áremelés jutott:nem érti. És még örülhet, ha a bokatörése okán előállt helyzetet megússzavérnyomáscsökkentő- vagy nyugtató-igény nélkül…

A gyógyszer-rendelés és -kiadás szabályai három ponton változtak tavaly,tájékoztatott kérdésünkre a szaktárca. 
1. Az orvos alapesetben egy vényen, egyszeri kiváltásra, legfeljebb 30 napraelegendő gyógyszermennyiséget írhat fel. Ebben lényegi változás nem történt,hiszen indokoltság esetén az orvos a jövőben is rendelhet egy hónapnál nagyobbmennyiséget.
2. Ha az orvos havi adagnál nagyobb mennyiséget rendel krónikus állapotúbetegének, az új szabály szerint ezt például három hónapra három vényen írjafel, melyek jelölt időpontban, havonta válthatók ki. Ettől hét nappal hamarabbigyógyszerkiváltás megengedhető. A változásra azért volt szükség, hogy ha a háromhónap alatt terápiás átállításra van szükség (pl. mellékhatás miatt), akkor semjelent pazarlást a feleslegessé vált, már kiváltott gyógyszer.
3. Ha az orvos szájon át alkalmazott gyógyszerből 30 napot meghaladómennyiséget rendelt, de a vényen nem tüntette fel, hogy az mely időpontig(időtartamig) elegendő, a gyógyszerész az orvos által megadott adagolásfigyelembevételével megállapított 30 napra elegendő mennyiséghez legközelebbigyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységet adja ki. Ha látható, jelöltaz időtartam, nagyobb mennyiség is kiadható. 
„Kivételes betegellátási érdek” esetén az orvos egy vényen akár 12 hónapraelegendő gyógyszermennyiséget is rendelhet továbbra is.

Forrás: Sonline.hu