Kevesebbet költünk gyógyszerekre

Többmint három éve, 2011 októberében vezették be az úgynevezett vaklicit eljárást,amelynek lényege, hogy az azonos hatóanyagú és hatáserősségű gyógyszerekesetében a piaci szereplők úgy licitálnak a saját termékeik árára, hogy nemlátják a versenytársak ajánlatait. A cél a generikus készítmények árának ésezáltal a gyógyszerkassza kiadásainak csökkentése. A témában lapunk megkeresteSohajda Attilát, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnökét, aki elmondta, azeljárást évente kétszer, áprilisban és októberben végzik el, a bevezetés fő okapedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) gyógyszerkasszájánakcsökkentése volt. Kifejtette, hogy a generikus (olyan medicina, amelyugyanazokat az aktív hatóanyagokat és ugyanolyan mennyiségben tartalmazza, mintegy, már engedélyezett gyógyszer) készítmények ára viszonylag magas volt avaklicit bevezetése előtt, illetve érdemi árkülönbség sem volt az originális(újonnan kifejlesztett hatóanyagot tartalmazó készítmények) és generikusgyógyszerek között.

A teljes cikk a Magyar Hírlapban olvasható.

Több mint három éve, 2011 októberében vezették be az úgynevezett vakliciteljárást, amelynek lényege, hogy az azonos hatóanyagú és hatáserősségűgyógyszerek esetében a piaci szereplők úgy licitálnak a saját termékeikárára, hogy nem látják a versenytársak ajánlatait. A cél a generikuskészítmények árának és ezáltal a gyógyszerkassza kiadásainakcsökkentése. A témában lapunk megkereste Sohajda Attilát, a MagyarGyógyszerészi Kamara alelnökét, aki elmondta, az eljárást éventekétszer, áprilisban és októberben végzik el, a bevezetés fő oka pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) gyógyszerkasszájánakcsökkentése volt. Kifejtette, hogy a generikus (olyan medicina, amelyugyanazokat az aktív hatóanyagokat és ugyanolyan mennyiségbentartalmazza, mint egy, már engedélyezett gyógyszer) készítmények áraviszonylag magas volt a vaklicit bevezetése előtt, illetve érdemiárkülönbség sem volt az originális (újonnan kifejlesztett hatóanyagottartalmazó készítmények) és generikus gyógyszerek között. – See more at:http://magyarhirlap.hu/cikk/14756/Kevesebbet_koltunk_gyogyszerekre#sthash.YBVW36gn.dpuf