Kihirdették a patikai létszámrendeletet

A gyógyszertár működtetéséhez szükséges személyi feltételekszerint a heti 40 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább egygyógyszerész, a heti 40 órát meghaladó, de heti 48 órát meg nem haladónyitva tartás esetén legalább egy gyógyszerész és egy expediálószakasszisztens, a heti 48 órát meghaladó, de heti 60 órát meg nemhaladó nyitva tartás esetén legalább két gyógyszerész és egyasszisztens, a heti 60 órát meghaladó, de heti 67 órát meg nem haladónyitva tartás esetén legalább három gyógyszerész és három asszisztens, a heti 67 órát meghaladó nyitva tartás esetén legalább négy gyógyszerészés 4 asszisztens szükséges a patika személyzetéhez.

A létszám megállapításához a vényforgalmat is figyelembe veszik: ha a tárgyévet megelőző évben a gyógyszertárban befogadott vények száma havi átlagban gyógyszerkiadásra jogosult személyenként meghaladja akétezret, úgy a gyógyszertár működtetője a fenti létszámelőíráson túlkétezer vényenként további egy fő gyógyszerész vagy szakasszisztensfoglalkoztatását köteles biztosítani.

A rendelet 2013. július elsején lép életbe.

A kormány a gyógyszerész szakmai szervezetekkel egyeztetve határozta meg a gyógyszertárak működtetéséhez szükséges minimum személyi feltételeket.