Kisajátítás lesz 10 milliárdból a patikákban

Újabb unióskötelezettségszegési eljáráshoz vezethetnek a kormány patika-kisajátításitervei.

Több százezresnagyságrendű havi törlesztő részlettel kalkulálhatnak a következő évekre azok agyógyszerészek, akiknek a következő hónapokban bankhitelből kell majdkivásárolniuk munkahelyük tulajdonjogát az eddigi cégtulajdonostól.

A 2010-ben módosítottgyógyszerforgalmazásról szóló törvény előírja, hogy az országban működő közel2400 gyógyszertárban mindenütt biztosítani kell, hogy az úgynevezett személyijogos patikusok és az üzletben dolgozó gyógyszerészek tulajdoni hányada 2014.január 1-ig meghaladja a 25 százalékot, 2017. január 1-ig pedig az 50százalékot. Amennyiben ez nem történik meg, és a cégbíróságon nem vezetik átidőben a változást, a gyógyszertárat be kell zárni.

A tulajdonszerkezettörvénnyel kikényszerített átalakítását a kormány azzal indokolta, hogy károsvolt a 2006-2010 közötti gyógyszerpiac liberalizáció, továbbra is jelentősterületi egyenlőtlenség jellemezi a gyógyszerekhez való hozzáférést, éstermészetesen az állami kontroll sem biztosítható ebben a formában. Tény, hogya Fidesz ellenzékben is elszánt támogatója volt a Magyar GyógyszerésziKamarának, és már 2006-ban népszavazással védte volna a patikusokat a szabadgyógyszerárusítás réme ellen. Orbán Viktor utoljára tavaly nyáron, egy zuglóipatikában tartott konzultáción ígérte meg a kamarai vezetőknek, hogy a kormánypénzügyi segítséget nyújt a gyógyszertárak „visszavásárlásához”, egyúttaljelentősen gyorsítani is fog a folyamaton.

Az Index információiszerint a kormányzat egy átfogó tulajdoni vizsgálat alapján arra jutott, hogy aműködő gyógyszertárak mintegy felében, körülbelül 1200 helyen nincs meg agyógyszerészek többségi tulajdona, sőt 600-650 gyógyszertárban még a 25százalék sem biztosított. Úgy tudjuk, hogy a kormány egy tavaly novemberiülésen határozott arról, hogy a Magyar Fejlesztési Bank hosszúlejáratúhitelével fogják lehetővé tenni, hogy a gyógyszerészek ezeken a helyeken isüzlettulajdonossá váljanak. A megoldást egy legalább 10 éves futamidejű,kedvezményes kamatozású konstrukcióban látják, amely alapjaiban hasonlíthatmajd a kötött felhasználású diákhitel II.-höz.

Az egész műveletre azMFB-nek egy 10 milliárdos nagyságrendű patikalapot kell létrehoznia, amelynek afele megy majd az idei célkitűzés, a 25 százalékos szint elérésére.

A számok azt jelzik,hogy a kormányzati tervek szerint összességében nem több, mint 8-9 milliótszánnának egy-egy patika 50 százalékos tulajdonrészére. A kormányzat aztállítja, hogy a keret nagyságának meghatározásához az egységes vagyonértékelésmellett a piaci becsléseket és a gyógyszertárak forgalmi adatait is figyelembevették.

A tulajdonosoktermészetesen a kisajátítással azonos hatású intézkedésnek tartják az ágazattörvénnyel kikényszerített átalakítását. Szerintük a törvény korlátozza atulajdonosok autonómiáját, a tulajdonnal való szabad rendelkezést, a tulajdonhasznosítását és a haszon békés élvezetét.

Az Európai Bizottságmár tavaly jelezte a kormánynak fenntartásait a a gyógyszertáraktulajdonjogának átalakításra vonatkozó magyar szabályozással kapcsolatban.Információink szerint a napokban az EU pilot eljárását el is indították, és akérdéseket megküldték Brüsszelből.

Az Emberi ErőforrásokMinisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkári Kabinetje az Indexkérdésére megerősítette, hogy az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságajanuár 15-én valóban kérdéseket intézett a magyar kormányhoz. Az államtitkárságszerint a kérdések a bizottság és a hivatalos magyar szervek közötti szakértőiszintű egyeztetése keretében érkeztek.

A bizottságmegkeresése „a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- ésgyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általánosszabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítására vonatkozik”. Aválaszokról az EMMI szerint jelenleg is egyeztetések zajlanak.

A kormánynak kéthónapja van, hogy megküldje válaszait a bizottságnak. Amennyiben a bizottságotnem győzik meg a kabinet válaszai, abban esetben az unió várhatóan újabb kötelezettségszegésieljárást indít Magyarország ellen.

Magyar vállalkozásoknak is árt

Az európai országok többségében nincs teljes tiltás a gyógyszertáraktöbbségi és a nem gyógyszerész tulajdonlását illetően. Bár többek között Németországés Franciaország szigorúbb szabályozást épített ki, Nagy-Britanniában,Hollandiában valamint a környező országokban (Ausztriától a Baltikumig) engedika nem szakmabeliek vállalkozását a területen. Patikapiaci szakértők szerintMagyarország nem csak azért jár külön utakon, mert az általános trendekkelszemben tovább szigorítja a szabályozást, hanem azért is, mert semmilyenbiztosítékot nem ad az eddigi struktúrák fenntartására. Számos magyar tulajdonúvállalkozást rendkívül hátrányosan érint, és munkahelyeket veszélyeztet, hogy atörvény a jelenleg működő cégek tulajdonosi viszonyait bolygatja, de avállalkozókkal nem egyeztet az átalakítás menetéről.

Forrás: Index.hu