Költségvetési nagyüzem az egészségügyi bizottságban

Benyújtotta a kormány a parlamentnek a jövő éviköltségvetésről szóló törvényjavaslatot, így az egészségügyi bizottságban a„csendes napok” után a munka dandárja következik. A szerdai ülésen napirendenszerepel a jogszabálytervezet, amelyet az állami számvevők szigorú kritikávalillettek, mondván, sem szerkezetileg, sem tartalmilag nem felel meg azelőterjesztés a szabályoknak, így nem biztosítja, hogy az Országgyűlés egyátlátható, az évek közötti összehasonlítást és a következő évekre történőkitekintés megbízhatóságát is garantáló törvényjavaslatról tárgyaljon. Aköltségvetés megalapozottságáról a számvevők szerint nem lehet véleménytmondani, ugyanis például hiányzik a tervezett bevételek jelentős részétalátámasztó háttérszámítás.

A jelentésben olvasható az is, hogy az E. Alap költségvetésijavaslatában jelentős változás történt: ugyanis a tervezés korábbi fázisában még17,7 milliárd forintos többlettel terveztek, az előterjesztésben már 34,4milliárd forintos hiány szerepel. Az egyenlegromlást az okozza, hogy azidőközben csökkentett központi költségvetési támogatás kieső részét másbevételek csak részlegesen pótolják. Bár az E. Alap bevételi főösszegejelentősen (287 milliárd forinttal) emelkedett, ám mint ismeretes, az emelkedéstaz idesorolt, rokkantsághoz kapcsolódó ellátások fedezete (342 milliárd forint)okozza. Ezzel párhuzamosan a kiadási főösszeg is növekedett, amit teljesegészében a rokkantsági ellátások és az egészségkárosodási járadékok (58milliárd forint) E. Alapból történő folyósítása okoz. A számvevők szerint atörvényjavaslatban szereplő 1.755 milliárd forintra tervezett kiadási oldalteljesítése a Széll Kálmán Tervben végrehajtandó gyógyszerpolitikai intézkedésekeredményességétől függ.

AKöltségvetési Tanács szerint ugyan a 2012. évi költségvetésről szólótörvényjavaslat alapvetően megfelel a kormány által kitűzött legfontosabbgazdasági célok elérésének, és számos, a gazdaság stabilitását és megítélésétjavító lépést tartalmaz, ugyanakkor jelentős kockázatokat is hordoz egyes, amakrogazdasági egyensúlyt érintő tervezési kérdésekben. A bevételeket éskiadásokat alátámasztó jogszabályok egy része ugyanis még hiányos, azokatsürgősen meg kell alkotni. A tervezett adóbevételek megalapozottságát a jelenlega rendelkezésre álló információk alapján csak korlátozottan lehet megítélni aTanács szerint, hiszen a 2012. évi adószabályok még nincsenek elfogadva.
Azegészségügyi bizottság a jövő évi költségvetés tervezete és az arról szólójelentések mellett foglalkozik az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvényekmódosításáról szóló törvényjavaslattal (baleseti adó, az szja és a járulékokszabályainak változása miatti esetleges nettó bércsökkenés ellentételezéseérdekében kialakítandó kompenzációs rendszerrel), valamint napirendre kerül a jövő évi költségvetést megalapozó törvénymódosításokattartalmazó javaslat is.