Kritikus lehet a kórházadósság mértéke

A Magyar Kórházszövetség becslései szerint tavaly év végén nagyjából 60milliárd forinttal tartoztak beszállítóiknak az egészségügyi intézmények. Aszámítás valószínűleg nem áll messze a valóságtól, ugyanis még a MagyarÁllamkincstár adatai szerint is meghaladta a 43 milliárd forintot decembervégén a kórházak adósságállománya, márpedig hiába a törvényi előírás, a MÁK-naknem minden költségvetési szerv, így nem is minden kórház szolgáltat adatot. A2012. december 31-i állapotot tükröző listában is csak 48 egészségügyiintézmény szerepel.

Az adósság maximum felét tudták rendezni azegészségügyi intézmények abból az összesen 27 milliárd forintból, amit 2012végén az Egészségbiztosítási Alap „maradványából”, az úgynevezett kasszasöpréstkövetően átutaltak nekik. A fennmaradó összeget azonban tovább görgetik magukelőtt, mert szemben az előző évek gyakorlatával, ezúttal egyetlen fillért semkaptak kifejezetten adósságrendezésre.

A Magyar Kórházszövetség elnöke szerint ennek folytán soha nem látottszintű adóssággal kezdték az új évet az intézmények. Rácz Jenő azt mondta, azadósságállomány növekedéséből adódó gondok 2013-ban már az első negyedév végénjelentkezni fognak. A kényszernyugdíjazás mellett ezért az adósságtehercsökkentésének abszolút elsőbbséget kell élveznie az egészségpolitikában –vélekedett.

A kórházakat képviselő érdekvédelmi szervezetek és a beszállítók már tavalyév végén kormányzati beavatkozást sürgettek az adósságok rendezése érdekében.Adósságkonszolidációra azonban nem került sor, az egyszeri juttatással abeszállítók kintlévőségeit legfeljebb a tavaly szeptemberi szintre sikerültleszorítani – jelezte az Orvostechnikai Szövetség főtitkára.

A szövetség tagvállalatainak Rásky László becslései szerint most nagyjából10 milliárd forint körüli összeggel tartoznak az egészségügyi intézmények.Közülük sokan ráadásul 400-500 nappal ezelőtt lejárt számlákat semegyenlítettek még ki. Ennek egyik oka, hogy orvostechnikai cégből jóval többvan, mint gyógyszer-nagykereskedőből, így az előbbiek közül könnyebben találnaka kórházak olyat, aki még hajlandó szállítani nekik.

A legnagyobb kórházigyógyszerbeszállító, a Hungaropharma tavaly óta csak akkorszállít az adós kórházaknak, ha előre fizetnek, vagy ha életmentő készítményrevan szükségük. Feller Antal, a cég vezérigazgatója állította: mindössze 10-15olyan egészségügyi intézmény van ma Magyarországon, amelyik pontosan,határidőre fizeti a számláit.

Az Egészségügyi Gazdasági VezetőkEgyesületének elnöke, Molnár Attila szerint a kórházak adóssága év végéreáltalában egyhavi finanszírozási összegnek felel meg, ami egyértelművé teszi,hogy ennyi pénzre lenne szükség a helyzet tartós és megnyugtató rendezéséhez.„Nem titok, hogy miért képződik az adósságállomány: nem a teljes költséget,hanem egy átlagot ismerünk el, finanszírozunk” – ismerte el nemrég azegészségbiztosító főigazgatója, Selleiné Márki Mária.

Forrás: Világgazdaság