Külkerforgalom: megugrott a gyógyszerkivitel

A külkereskedelem első héthavi kiviteli értéke 46 milliárd euró (12 403milliárd forint) volt, a behozatalé 42 milliárd euró (11 270 milliárd forint), akivitel volumene 12, a behozatalé 10 százalékkal nőtt az előző évi szinthezképest, így a külkereskedelmi mérleg aktívuma 4,209 milliárd eurót (1132milliárd forintot) tett ki, 1,226 milliárd euróval (317 milliárd forinttal)többet, mint 2010 azonos időszakában – közölte a KSH hétfőn. Az export és azimport forintértéke is meghaladta a gazdasági világválság előtti, 2008. évazonos időszakit. 

A 2011. január-júliusi forgalom forintban mért árszínvonala importban közel3, exportban mintegy 2 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakáhozviszonyítva. A cserearány 0,8 százalékkal romlott. A közlemény szerint a forinta dollárhoz viszonyítva 7,7 százalékkal, míg az euróhoz képest 1,5 százalékkalértékelődött fel. Az idén az első hét hónapjában a legnagyobb részarányú gépekés szállítóeszközök árufőcsoport kivitelének és behozatalának volumene 11,illetve 8 százalékkal bővült.

A KSH közleménye szerint az időszakon belül az export volumene júniusban, azimporté az utolsó két hónapban nem érte el az előző év azonos időszaki szintet.A csökkenő tendenciát leginkább a híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszókészülék forgalmának alakulása határozta meg. Az árucsoport behozatalábanjelentősen visszaesett az ázsiai és az EU-15, kivitelében az európai országokkalszemben regisztrált érték – közölte a KSH. Ezzel szemben a mobiltelefonexportjának köszönhetően nagymértékű volt a növekedés az ázsiai és afrikairelációkban. 

A közúti jármű, valamint az általános rendeltetésű ipari gép mindkét irányúforgalmában kétszámjegyű volumenbővülést mért a KSH, bár közleménye szerintjúnius-júliusban e két termékkörnél is mérséklődött a dinamika. A heterogénösszetételű feldolgozott termékek kivitelének volumene 18, a behozatalé 14százalékkal volt több, mint 2010. január-júliusban, de az utolsó hónapban anövekedés üteme már 10 százalék alatti volt. 

A gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek kivitelének volumene közelharmadával, a behozatalé mintegy ötödével volt több a KSH adatai szerint, mintegy évvel korábban. Az árucsoport júliusi, mindkét irányú forgalma viszont csaknémileg haladta meg a magas bázisszintet, ugyanis tavaly ezt a hónapot érintetteaz orosz gyógyszer-kereskedelmi törvények ideiglenes keresletfelhajtó hatása. Agumigyártmány export- és importvolumenét töretlen növekedés jellemezte azidőszak egészében – közölte a KSH. 

Az energiahordozók importvolumene az év első hét hónapjában 5 százalékkalvolt több, mint 2010 azonos időszakában. A kőolaj és kőolajtermék behozatalánakvolumene 12 százalékkal emelkedett, ezzel szemben a természetes és mesterségesgázé közel ötödével volt kevesebb. Az idén június-júliusban tendenciaváltástörtént, a kőolaj és kőolajtermék importvolumene csökkent, a természetes ésmesterséges gázé 10 százalékot meghaladó mértékben nőtt. 

A KSH adatai szerint az élelmiszerek, italok, dohánytermékek export- ésimportvolumene 3, illetve 10 százalékkal bővült. A kivitel volumene áprilistólnémileg alatta maradt, a behozatalé júniustól még valamelyest meghaladta abázisszintet. Az árufőcsoport exportjában legnagyobb részarányt képviselő gabonaés gabonakészítmény kivitelének volumene 10, a zöldségféle és gyümölcsé 3százalékkal csökkent 2010 azonos időszakához képest. A KSH adatai szerintdinamikusan növekedett az élő állat, a tea, kakaó, fűszer export-, illetve a húsés húskészítmény importvolumene. 

Az Európai Unióba irányuló kivitel és az onnan érkező behozatal volumene 2011első hét hónapjában 10, illetve 13 százalékkal haladta meg az egy évvelkorábbit. A külkereskedelmi mérleg aktívuma az unió egészét nézve 52 milliárdforinttal nőtt: ezen belül az új tagállamok esetében 159 milliárd forinttaljavult, míg a régi  taggállamok vonatkozásában 107 milliárd forinttal romlott azegyenleg. A közlemény szerint az EU-n kívüli országokba irányuló export volumenedinamikusan, 19 százalékkal bővült, ezzel szemben az importé csupán 3százalékkal haladta meg a bázisszintet. 

A külkereskedelmi forgalom hiánya ebben az országcsoportban 493 milliárdforint volt, 265 milliárd forinttal kevesebb, mint 2010 első hét hónapjában. Azázsiai országok vonatkozásában a passzívum jelentősen, 363 milliárd forinttalmérséklődött, ezzel szemben az EU-n kívüli európai országokkal szemben azegyenleg 114 milliárd forinttal romlott – közölte a KSH.