Lépésről lépésre Széll Kálmán felé

Ennek jegyében az európai legalacsonyabb árakkal hasonlítják össze a támogatott készítmények árait. Az egészségpénztár emellett a jelenleginél sokkal közvetlenebbkapcsolatot szeretne kialakítani a biztosítottakkal, ezért többek között interaktív honlap elindítását tervezik.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 81 jogcímen végez szolgáltatást 9 millió 682 ezer biztosítottnak, közülük azonban járulékot mindössze 3 millió 844 ezren fizetnek. A fenti számok is mutatják, hogy a több száz milliárdos költségvetésihozzájárulás ellenére, kényes pénzügyi egyensúly tartására kényszerül apénztár, amely ráadásul fontos alapelvek megtartására kötelezett. Ezekegyik legfontosabbika Sélleiné Márki Mártafőigazgató megfogalmazása szerint, hogy térben, időben valamintelfogadható térítési díj ellenében biztosítsa a betegeknek a megfelelőgyógyszereket.

A gyógyszerkassza körül meglehetősen viharos viták – s a háttérben csendes alkudozások – zajlanak az elmúlt hónapokban. Nem véletlenül. Az idei feladat a343,5 milliárdos gyógyszerkassza túllépésének mindenáron valómegakadályozása, s egyben a 2012-2013-ban aktuálissá váló, a Széll Kálmán Tervben meghatározott 120 milliárdos kiadáscsökkentés előkészítése.

Az egészségpénztári szakértők a fentiek végrehajtása során többekközött abból indulnak ki, hogy minden egyes gyógyszerre elköltött 1500forinthoz 6100 forint támogatást ad az OEP. Éves szinten, átlagosan 91 ezer forintot „költünk” gyógyszerre, ám ennek 67 százalékát az egészségpénztár fizeti.

A forráskivonás nem egyetlen nagy lépésben, hanem 13 egymásra épülő intézkedés keretében történik. Az elsőre már idén januárban sor került, amikor felülvizsgálták az úgynevezett kombinációs készítményeket, a másodikat megalapozó jogszabály július elsejével lépett hatályba. A nemzetközi referencia árazás azt jelenti, hogy az OEP ártámogatásban részesülő gyógyszerpalettájánszereplő készítmények árát összevetik az Európai Unió országaibanforgalmazott ugyanazon termékek három legalacsonyabb árának számtaniátlagával, azok támogatását, amelyek ára ennél 20 százalékkal magasabb,megszünteti az egészségpénztár.

A nemzetközi referencia árazás nem merőben új szabály, már korábban lehetőség lett volna alkalmazására, erre azonban ilyenformán nem került sor. Ugyanakkor a hazai piacra lépő innovatívkészítmények csak a legalacsonyabb uniós árral jelentkezhetnek évek ótaártámogatási igényükkel az egészségpénztárnál. Nem véletlenül szerepeltaz Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének kívánság listáján, hogy ugyanezt a szabályt alkalmazzák a másolt molekulájú gyógyszerek befogadásánál is. Erre azonban most sem kerül sor, ami a lapunk által megkérdezett szakértő szerint azt mutatja, jól lobbiznak a hazai gyártók.

A Széll Kálmán Tervben szereplő 120 milliárdos forráskivonás nyilván átrendezi a támogatási struktúrát, s rendet vág a támogatásbanrészesülő készítmények között is. Vélhetően az így keletkező esetlegeskonfliktusok megelőzése érdekében kívánja az OrszágosEgészségbiztosítási Pénztár a jelenleginél sokkal szorosabbra fűzni kapcsolatát a biztosítottakkal. Ez terveik szerint részben megyei szinten, esetleg a betegszervezeteken keresztül valósulhat meg, illetve ezt szolgálná az a lakosságnak szóló, folyamatosan működő, interaktív portál, amely az OEP honlapján belül kezdené meg működését.