Ma vitáznak a parlamentben az újabb egészségügyi salátatörvényről

A képviselők reggel 8 órától a közigazgatási hatósági eljárás ésszolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és egyes kapcsolódótörvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatávalösszefüggő jogszabályok módosításáról szóló előterjesztés részletesvitájában szólhatnak fel. A javaslatot az ügyintézés gyorsításánakszándékára hivatkozva kezdeményezte a szakminiszter.

A Ház napirendjén szerepel még egy újabb egészségügyi salátatörvénymegvitatása, valamint az úgynevezett egyenruhás bűnözést feltáró esetibizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosításánakrészletes vitája is.

A parlament ezen a héten csütörtökön és pénteken is ülésezik.