Második helyen a gyógyszeripar a szimpátia szavazáson

A telekommunikációs szektor megítélése pozitív, míg a bankszektorémeglehetősen negatív a felnőtt lakosság körében – derül ki a Szinapszis Kft.legfrissebb kutatásából. A kutatásban a válaszadóknak 1-5 közötti skálán,iskolai osztályzatokhoz hasonlóan kellett néhány gazdasági területet abból aszempontból osztályozni, milyennek ítélik az adott iparágatösszességében.
Ezek alapján a legjobb image-e a telekommunikációs szektornakvan, míg a legrosszabb véleménnyel a bankszektorról vannak az emberek. Ez előbbiágazatnak minden ötödik ember (22%) a legmagasabb ötös osztályzatot, további45%-uk pedig 4-es értéket adott, míg ugyanezek az arányok a bankszektor esetébenrendre mindössze 7, illetve 20%.

Az átlagos osztályzatok alapján 2. helyen a gyógyszeripar áll. Az ágazatmegítélése a középkorúak körében viszonylag jobb, ugyanakkor a megítélést nembefolyásolja az a tény, hogy a válaszadó szenved-e valamilyen krónikusbetegségben, vagy egészséges. Az élelmiszeripar és kereskedelem megítélésehasonlóan alakult.

A telekommunikációs szektor pozitív megítélése az életkor emelkedésévelcsökken: a 35 év alattiak közel 80%-a legalább jó (4-es) osztályzatot adott,ugyanakkor 55 év felett legfeljebb 60%-os ez az arány. A végzettségemelkedésével ugyancsak javuló az iparág image. A bankszektor értékelésére alakosság 40%-a legfeljebb 2-es osztályzatot említett, és az életkoremelkedésével nő a gyengébb értéket említők aránya. Jövedelem szerint nincsszignifikáns különbség a megítélésben, míg foglalkozás alapján jellemzően avállalkozók és a munkanélküliek értékelték rosszabbra az iparágat.

(Akutatásról: Szinapszis Kft. 2011 augusztusában telefonos, kérdőíves kutatáskeretében vizsgálta a hazai lakosság iparágak megítélésével kapcsolatosattitűdjét. A válaszadók száma összesen 1004 fő volt, a minta országoslefedettségű, életkor (18+), nem, régió és településtípus alapján országosanreprezentatív.)