Medikusok: tiltakozó demonstráció a fővárosban

Október 27-én tartják országos tiltakozó demonstrációjukat a hallgatók afővárosban – mondta el Nagy Dávid, a Hallgatói ÖnkormányzatokOrszágos Konferenciájának (HÖOK) elnöke az MTI-nek. A hallgatók a készülőfelsőoktatási törvényben szereplő “bújtatott tandíj és a röghöz kötés” ellentiltakoznak.

A hallgatói szervezet vezetőjének tájékoztatása szerint a Szalay utcában, azoktatási államtitkárság épülete előtt lesz a tiltakozás.
A demonstrációk többvárosban már elkezdődtek. A tiltakozóakciók előtt hallgatói fórumokat tartanak,ahol a diákok feltehetik kérdéseiket, és a felvetéseket eljuttatják azönkormányzati és az országgyűlési képviselőkhöz.

Nagy Dávid korábban azt mondta, nem tartják elfogadhatónak a készülőfelsőoktatási törvényben szereplő bújtatott tandíjat és a hallgatók röghözkötését. Hozzátette: hivatalos kommunikáció az oktatási államtitkárralegyáltalán nincs. A felsőoktatásért hirdetett akciójuk politikamentes – szögeztele.

A hallgatói szervezet a közelmúltban Pécsett tartotta küldöttgyűlését. Ezen aHÖOK állásfoglalást fogadott el, amelyben rámutatnak: a koncepció figyelmenkívül hagyja a hallgatók szociális helyzetét, és a felsőoktatás államifinanszírozásának csökkentését az átlagos magyar családoknak kell megfizetniükvagy most, vagy úgy, hogy eladósodnak. A hallgatói ösztöndíjak – amelyeknekmagukban kell foglalniuk a szociális és tanulmányi ösztöndíjakat – normatívalapon történő kiosztása az államilag támogatott hallgatók után a szociálisanhátrányos, így a megélhetésért küzdő hallgatók számának drámai emelkedésétokozhatja a felsőoktatásban – írták.

A szervezet elnöke korábban az MTI-nek azt mondta, hogy az új felsőoktatásitörvény koncepciójában az önköltséges képzés és a hallgatói szerződésszerepeltetése nem alternatíva, és ez bújtatott tandíjnak tekinthető.

A koncepcióban az szerepel, hogy az államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgató a képzés megkezdése előtt szerződésben vállalná, hogy az államitámogatás fejében a végzése után meghatározott időtartamon belül, meghatározottideig Magyarországon dolgozik. Példaként 10 év alatt 7 évet, 20 év alatt 15 évetemlítenek, és ennek nem teljesülése esetén az állami ösztöndíj formájábanfelvett és a képzés ellenértékeként a felsőoktatási intézménynek a képzésértbefizetett összeget köteles visszatéríteni a diák.