Megdöbbent gyógyszerészek

Így szerintük olyan helyzet alakulhatki, amikor a pénztár tulajdonosként érdekelt olyan patikák nyereségében,amelyeknek jövedelmezőségét maga szabja meg a gyógyszerpiaci árszabályozással,illetve egyéb igazgatási döntésekkel. Az erről szóló határozat csütörtökönjelent meg a Magyar Közlönyben. A patikapiac újraosztásáról szóló törvény eddigis rendre meglepetéseket okozott még a jogszabályért lobbizó szakmai kamaránakis.

Míg korábban szó sem esett államiszerepvállalásról, egyik percről a másikra került elő a törvény parlamentivitájában az a javaslat, amely szerint ha a patikusok nem lennének eléggéhitelképesek ahhoz, hogy kivásárolják magukat a patikaláncokból, akkor egyállami cég állna a helyükre – persze csak átmeneti időre. A Nol.hu úgy tudja: acsütörtöki közlönyben megjelent változatra nem számított egyetlen érintett sem.A tárca eredeti javaslatában –arra az eshetőségre, amikor az államnak kelleneátmenetileg tulajdonosként belépnie a patikapiac újraosztásakor – kétlehetőséget ajánlott a kormánynak: az egyik a kórháztulajdonos GYEMSZI-hez, amásik a nemzeti vagyonkezelőhöz telepítette volna a szóban forgó tulajdonosijogokat.

Forrásuk úgy fogalmazott, hogy a kamaraolyan állami tulajdonosért lobbizott, amely garantáltan nem szól majd bele aszakmai döntésekbe, ezért számukra a GYEMSZI, mint lehetséges szervezet, eleve„vörös posztó” volt. A szakpolitika másik jelöltje, a Magyar NemzetiVagyonkezelő Zrt. képviselői részben maguk is határozottan tiltakoztak afeladat ellen, másrészt a kormány ragaszkodott ahhoz, hogy a patikapiacon azállami tulajdonosi jogok a szakpolitikai szervezeteknél maradjanak.

Ami pedig az OEP-et illeti: a Nol.hu úgytudja, az egészségbiztosító sem „örült” az új funkciónak. A döntéshozatalkörülményeiről és következményeiről pedig egyelőre valamennyi szereplő hallgat.Nem csoda: egyikük sem, így a Magyar Gyógyszerész Kamara és a HálózatiGyógyszertárak Szövetsége sem érti, miként történhetett meg, hogy azárszabályozásban, a piac ellenőrzésében részt vevő szervezet gyakorolhatja majda tulajdonosi jogokat.

A Nol.hu kérdéseire az OEP sajtóosztályais csak annyit reagált, hogy a hivatal a feladatra külön szervezeti egységethoz létre. Azt is írták, hogy nem tartják összeférhetetlennek az új feladatot ahivatal egyéb funkcióival, mert maguk jogszabályt nem alkotnak, a patikákkalpedig polgári szerződéses viszonyban állnak. Csakhogy a Nol.hu-nak másszakértők ennek épp az ellenkezőjét állították, mondván, az egészségbiztosító,mint a gyógyszertárak legnagyobb piaci vásárlója és ellenőre, nagyon iskellemetlen tulajdonostárs lehet.

Tulajdonosként is érdekelt lehet egy-egypatika jövedelmezőségében, a versenytársakkal pedig már csak az információsfölénye miatt is könnyen elbánhat. Azaz sok olyan pontja van a rendszernek,ahol az OEP kihasználhatja konfliktushelyzetben a hatalmát. Emlékezetes: apatikapiac újraosztásáról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy ha agyógyszerészek nem élnek a lehetőséggel, akkor az államé lehet a patikatulajdonelővásárlási joga; a már meglévő gyógyszertárakban a gyógyszerészitulajdonhányadnak 2014. január 1-jéig meg kell haladnia a 25 százalékot, 2017.január 1-jéig pedig az 50 százalékot.

A törvény szerint közforgalmú gyógyszertáratműködtető gazdasági társaság tulajdoni hányadának átruházása eseténelővásárlási jog illeti meg az érintett gazdasági társaságban tulajdonihányaddal rendelkező gyógyszerészt, az érintett gazdasági társaság általműködtetett közforgalmú gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy munkavégzésreirányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező gyógyszerészt, illetve bármely másgyógyszerészt vagy az államot – ebben a sorrendben. Az érintetteknek azelővásárlási jog érvényesítésére a vételárról való értesüléstől számított 30napon belül van lehetőségük. Ha erről valaki nem nyilatkozik, azt „úgy kelltekinteni, hogy nem kíván élni az elővásárlási jogával”.

Forrás: Nol.hu