Meghökkentő OEP-es kasszamérleg

Az OEP Sajtóirodájától kapott tájékoztatás szerint a tervezettnélkisebb kiadás oka, hogy több jogcímen az év második felében kerülhet sor kifizetésekre. Ilyen az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérőlszóló 2006. évi CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerintitöbbletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének fedezete. Ejogcímcsoport előirányzatai együttesen tartalmaznak fejlesztési keretetbeleértve a TIOP-os pályázatok fedezetét és az egyszerűsített eljárásban befogadott többletkapacitások forrásigényét.

A másik ok az új háziorvosi indikátorrendszer: finanszírozását átalakították, a korábbi havi kifizetések helyettnegyedéves utalást vezettek be, azt is három hónapos késleltetéssel. Egy példával illusztrálva: az április-május-június havi bónuszpénzt nemjúliusban utalják, hanem szeptemberben, illetve a következő kifizetésdecember történik. Így ez a „bennragadt” pénz okozza a háziorvosi kassza kisebb költését.

Július helyett várhatóan októberben lép életbe az új eszköz- és ingatlantámogatási rendszer, melynek fedezetére – figyelemmel a hitelszerződések fokozatosindulására – a tárgyévben többletforrás áll rendelkezésre, ez a forrásis javítja a féléves egyenleget. A nyárra ígért jogszabály még készül.

A speciális finanszírozású fekvőbeteg-szakellátás (EFI) időarányostól eltérő kifizetései a közbeszerzési eljárások és a szolgáltatók eltérőütemű eszközfelhasználása miatt történtek, erről a (43/1999. (III. 3.)Korm. rendelet 43§-44§ rendelkezik. A kisebb kiáramlásban benne van,hogy a járóbeteg- és az aktív fekvőbeteg-szakellátásban rendelkezésreálló miniszteri tartalék teljesítményvolumen-keret felhasználására az év második felében kerülhet sor, erről a (43/1999. (III. 3.) Korm.rendelet 28. sz. melléklet rendelkezik.