Megpezsdül idén az élet a patikákban

A Széll Kálmán Tervben megfogalmazottak szerint idén 8,2 milliárdos árrés-tömeg veszteséggel számolhatnak a gyógyszerészek. Ez az összeg részben a generikus árcsökkentésből, a forgalom várhatóanegy-két százalékos mérséklődéséből, valamint a gyártói és nagykereskedői kedvezmények erőteljes zsugorodásából adódik. E bevételi veszteségetmérsékelheti a magisztrális – tehát a patikában készített – gyógyszerekárának növelése, amelyre egyébként utoljára több mint tíz éve, 2001-benkerítettek sort. Korábban úgy volt, hogy a gyógyszerészi gondozásszolgáltatási díjait már idén megállapítják, s bevezetik, ezt azonbanelnapolták egy évvel. A kompenzációs intézkedések közé tartozik aműködési célú támogatás keretének jelentős növelése, valamint alikviditási gondok áthidalására szolgáló kamatmentes támogatás – amelyet év végére vissza kell fizetni! – felhasználási lehetőségének bővítéseazáltal, hogy május helyett már március végétől igénybe lehet venni, s a visszafizetését is csak a második félévben kell elkezdeni. Mindezekkelegyütt nagyjából véget is ér a kedvezmények sora.

Újdonságból, s többletmunkából is szépen kijut idén agyógyszerészeknek. Majd egy évtizednyi nyüglődés után – amelynek soránaz egészségpolitikusok nem tudták érdekeltté tenni az árrésből működőpatikákat abban, hogy betegeiknek az olcsóbb készítményeket ajánlják –úgy tűnik, sikerült átvágni e gordiuszi csomót. A megoldástulajdonképpen pofon egyszerű: premizálásban az a gyógyszertár részesül, ahol az összes beváltott (ártámogatásban részesülő) recept 35 százalékáért a legolcsóbb – amely hatóanyagoknál van ilyen, ott a referencia ársávba tartozó – készítményt szolgálták ki a betegeknek. Az elszámolás negyedévente történik, az ösztönzésre idén2,7 milliárd forintot fordíthatnak, mely összeget épp a fentimegtakarításból kell „kitermelni”.

A Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) számításai szerintbevételeiken nem üt rést az a február elsejével életbe lépő intézkedés,amelynek eredményeként 9, ma még patikában forgalmazott gyógyszerkórházi „kezelésbe” kerül. Más kérdés, hogy mivel igen drágakészítményekről van szó, abban segítséget várnak a döntéshozóktól, hogy a fenti medicinákból január 31-én még gyógyszertárakban lévőadagokat nagykereskedőkön keresztül eljuttathassák a kijelölt kórházakba illetve centrumokba, csökkentve ily módon a feleslegessé válókészleteiket.

Nem tartanak, tudtuk meg Hankó Zoltántól, az MGYKdecemberben megválasztott új elnökétől, a gyógyszerek hatóanyag alapúkiszolgálásától sem. Ezt kísérleti jelleggel egyelőre egyetlenterméknél, a koleszterincsökkentőknél vezetik be április elsejétől.Mivel a recepten ettől kezdve hatóanyagot rendelhet az orvos, a patikus a beteggel konzultálva az úgynevezett helyettesíthetőségi listárólválasztja majd ki a konkrét gyógyszert.

Az a kötelezettség sem jár számítógépes programmódosításnáltöbbel, miszerint a számla mintegy mellékletekén – külön papíron –tudatni kell a beteggel, hogy az általa kiváltott gyógyszernél vanolcsóbb is – ha valóban van ilyen.

Az viszont ma még a patikusoknak is megoldandó talány, miként is működik majd a való világban az az intézkedés, amelynek értelmében a gyógyszerész mindig csak egy havi adagot adhat ki – tán a fogamzásgátlók az egyetlen kivételek? – a betegnek. Agyógyszerészek diplomatikusan a rendelet „finomhangolásának”szükségességét emlegetik. Az viszont titok, hogy ezen csupán abükkfanyelven fogalmazott szöveg közérthetővé tételét értik, vagytartalmi változást is akarnak.

Annyi azért kiderült, hogy a lényeg egyetlen kifejezésmegváltoztatásából ered. A jelenlegi szabályok szerint legalább 30 napra való gyógyszerrel kell ellátni a beteget, a jövőben viszont legfeljebblehet ennyit a kezébe adni. Az viszont egyelőre titok, hogy ha akrónikus betegnek egyetlen recepten  írják fel a három havi adagot, azegyszerre kiváltható, vagy csak hónapról hónapra – negyedéven keresztül. A másik opció, hogy három darab 30-30 napra szóló vényt írnak fel, sakkor hónapról hónapra kell a betegnek tiszteletét tennie a patikában.

Nagyjából annyit tudni, hogy a vényen az orvosoknak pontosan felkell majd tüntetniük – hónap és nap megjelölésével -, hogy mettől meddig rendelik az adott medicinát (amit egyébként saját nyilvántartásukban is vezetniük kell). Amennyiben ez lemarad a receptről – tehát nem jelzipéldául, hogy 56 napra elegendő mennyiséget rendel -, a patikus az adott gyógyszerből kizárólag egyetlen dobozt szolgálhat ki. Ez a rendelkezés március 1-től lépne életbe, s nem kell nagy fantázia annak jóslásához, hogy lesznek majd mondatokrendelőkben, patikákban, s kies otthonokban, amelyek méltatlanok arra,hogy feljegyezzék őket a kies 2012-es esztendő annaleseiben.