Megszabja a kormány, hány gyógyszerész kell egy patikába

Kétéves felkészülési idő után 2013. júliusától a váltakozó idejűnyitva tartáshoz, illetve a szakmai munka mennyiségéhez igazodvaegy-négy gyógyszerész, illetve gyógyszerészenként két, gyógyszerkiadásra jogosult szakasszisztensnek kell majd dolgoznia a patikákban. Ez derülki a Magyar Közlönyben szerdán megjelent rendeletből.

A gyógyszerész heti munkaideje legfeljebb 48 óra lehet majd, amiösszhangban áll a munka törvénykönyve munka- és pihenőidőre vonatkozószabályaival.

A kormány közleménye szerint az új szabályozás alapvető célja, hogy a betegek a gyógyszertárakban megfelelő időtartamú, magas színvonalútájékoztatáshoz jussanak, illetve az ország valamennyi gyógyszertárában a teljes nyitvatartási időben elegendő számú szakszemélyzet álljonrendelkezésre.