Megszavazták: íme a jövő évi adószabályok!

A parlament 232 igen szavazattal, 78 nem ellenében fogadta el akormány előterjesztését. A javaslatra az ellenzéki és függetlenképviselők mellett nemet mondott két fideszes képviselő is, FöldesiGyula és Vigh László, míg az LMP frakciója – a záróvitához hasonlóan – a zárószavazáson sem vett részt. Az új adótörvények értelmében jövőrelényegesen csökken a regisztrációs adó, ugyanakkor az illetéktörvénymódosítása megemeli a személygépkocsik átírási illetékét. A bíróságiilletékek is drágulnak, a házassági bontóperek terhe például 12 ezerforintról 30 ezer forintra emelkedik. Az eva kulcsának megemelésemellett az adónem választhatóságának összeghatára is változik: a mai 25millióról 30 millió forintra nő.

A személyijövedelemadó-törvény új szabálya, hogy akik jövőre 2 millió 424 ezer forintnál többet keresnek, az adóalapjukat 27 százalékkalkötelesek megemelni, a törvény ezt adóalap-kiegészítésnek hívja. Ajogszabály szintén új eleme, hogy a lakását bérbeadó személy a kapottlakbérből levonhatja a más településen általa bérbe vett lakás bérletidíját. Ennek feltétele, hogy a bérléshez ne kapjon térítést. A szociális hozzájárulási adóhoz hasonlóan új adónem a kulturális adó, amelyet apornográf termékekből nyert árbevétel után kell megfizetni. A kulcsa 25százalék, de filmvetítésből származott árbevételnél csak 3 százalék. Anépegészségügyi termékadó (csipszadó) törvényből kikerülnek azok atermékek, amelyek legalább 50 százalékban tejet tartalmaznak. Ígymentesül például a Túró Rudi és a kakaós tej.

Baleseti adó

A legfontosabb változás viszont a baleseti adó, amely ennek atörvénynek a része lett. Ezt a biztosítók fizetik a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás (kgfb) díja után, a kulcsa 30 százalék. A mostanikgfb-kampányban már felhívták a biztosítók az ügyfelek figyelmét, hogy a közölt díjak várhatóan 30 százalékkal emelkednek az adó miatt. Aparlamenti tárgyalás során a 30 százalékos kulcs mellé bekerült egy napi 83 forintos maximális adó, amely a nagyobb teljesítményű és nagyobbkockázattal járó kocsik tulajdonosainak kedvez.

A tb-törvény módosításával a Ház kimondta, hogy a pénzbelitársadalombiztosítási ellátás összege arányban áll a biztosított -járulékalapul szolgáló – jövedelmével. Ez alól csak törvény tehetkivételt. A munkavállaló 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási, 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási, és 3 százalék munkaerő-piacijárulékot fizet. A munkabérek elvárt emeléséért cserébe járóadókedvezmény, amibe minden, a munkaviszony után fizetendő adóbeletartozik, a bruttó bér 21,5 százaléka lesz jövőre, de legfeljebbhavi 16 125 forint, míg 2013-ban 16 százalékra, illetve 12 ezer forintra változik ez a kedvezmény.

Az adózás rendjéről szóló törvénybe újként bekerült azadóregisztrációs eljárás. Ennek lényege, hogy az adószám kiadása előttaz adóhatóság egybeveti az alapítók adatait a nála meglévőkkel, ésmeghatározott esetekben megtagadja az adószám kiadását. Ilyen esetpéldául az, ha az új cég vezető tisztségviselője vagy a képviseletrejogosult tagja, illetve 50 százaléknál több szavazattal rendelkezőtulajdonosa 180 napon keresztül 15 millió forintnál több adóvaltartozik, vagy 5 éven belül vezető tisztségviselője volt olyan cégnek,amely 15 millió forintnál nagyobb adótartozást hátrahagyva szűnt meg.

Fokozott adóhatósági felügyelet

A másik új szabálycsoport az adózás rendjéről szóló törvényben afokozott adóhatósági felügyelet. Az adóhatóság az adószám kiadása utánkérdőívet küldhet a frissen alapított cégnek, amelyben a tevékenységerészleteiről, valamint az annak végzéséhez szükséges technikai éspénzügyi eszközökről érdeklődik. A válaszok után az adóhatóság -legfeljebb egy évre – fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja acéget. Ennek egyik eleme, hogy sűrített áfa-bevallást és -fizetést írhat elő számára a hatóság.

A bizonytalan adójogi helyzet – mint új szabálycsoport – lényege,hogy ha az adózó bizonytalan az adó-jogszabályok értelmezésében, akkoradótanácsadó, vagy ügyvéd által ellenjegyzett jegyzőkönyvben közli azadóhatósággal azt az értelmezést, amely alapján bevallotta és megfizette az adót. Ilyenkor – ha csak nem nyilvánvaló képtelenséget állít – nembírságolható. Amennyiben a hatóság szerint megalapozott az értelmezés,akkor soron kívül jeleznie kell ezt a körülményt az adópolitikáértfelelős miniszternek.

A magánnyugdíjpénztárak december 12-ig kötelesek átadni az államiadóhatóságnak azoknak az adatait, akik átléptek az államinyugdíjrendszerbe, de a magán pénztárnál tartozásuk volt. A végrehajtást az adóhatóság végzi. Jövőre lesz közérdeklődésre számot tartóbiztosító, továbbá ilyen bank és  kibocsátó is. A biztosítónál feltétel a 1 milliárd 500 millió forintos díjbevétel, banknál pedig az 500milliárd forintos mérlegfőösszeg. Közérdeklődésre számot tartó kibocsátó az, akinek az értékpapírját bevezették a szabályozott piacra. Mindhárom intézménynél auditbizottságot kell létrehozni.

A helyi adókról szóló törvény kimondja, hogy az önkormányzat nemállapíthat meg magasabb adómértéket, a törvény általi maximumnál,továbbá a helyi iparűzési adóra csak egy adókulcs alkalmazható. Azilletéktörvény változtatása szerint jogszabály előírhatja igazgatásiszolgáltatási pótdíj felszámítását. Ezt akkor kell fizetni, ha a hatóság a hivatali munkaidején túl, illetve a székhelyén kívül jár el, továbbáha az ügyfél soron kívüli, sürgősségi, vagy pedig azonnali eljárást kér. Az útlevél sürgős kiállításánál máris bekerült a törvénybe a – még nemlétező – külön jogszabály által meghatározott pótdíj.

Gépjárműadó

Átalakul a gépjárműadó, jelenleg 1600 köbcenti alatt 7 ezer, afelett15 ezer forint az adó. Az új rendszer – négy lépcsőben – kilowattbanméri a motor teljesítményét, és a környezetvédelmi osztály szerint isdifferenciál. Például egy 1600 köbcentis, 80 kilowattos, legfeljebb 4-es környezetvédelmi besorolású kocsi adója jövőre 22 ezer forint lesz. Ha 6 és 10 közé esik a besorolás, akkor viszont csak 11 ezer forint az adó.

A regisztrációs adó csökkenését mutatja, hogy a 8-asnál jobbkörnyezetvédelmi besorolású, legfeljebb 1100 köbcentis benzines autóadója 250 ezer forintról 45 ezerre esik. Az autók átírási illetékénekdrágulását példázza azonban, hogy egy 1600 köbcentis, 80 kilowattosmotorral szerelt 5 éves kocsi átírása a mai 28 800 forintról jövőre 44ezer forintra emelkedik. A változtatások ugyanakkor illetékmentességethatároznak meg az elektromos autókra, illetve kimondják, hogy amotorkerékpárok illetéke nem lesz több az autókénál. A 3 ezer köbcentifeletti ugyanilyen környezetvédelmi besorolású kocsi adója pedig 3millió 207 ezer forint helyett 400 ezer forint lesz jövőre.

A jövedéki adótörvényben a bioetenol adója – ezer literre vetítve -40 ezer forintról 70 ezerre emelkedik. A parlamenti vitában elhangzott,hogy ekkora adóval nem éri meg bioetanolt előállítani. Az ellenérv:minden üzemanyag a hatásfokának megfelelő mértékben, de egységesmértékkel adózzon.

Külföldi rendszámok

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása kimondja, hogygépjármű csak magyar hatósági jelzéssel vehet részt a forgalomban,kivéve, ha külföldi vagy belföldi flottaüzemeltető a tulajdonosa, és az a regisztrációs adót a jármű után megfizette. Agépjárműflotta-üzemeltetőnek az Európai Gazdasági Térségben kellszékhellyel bírnia, és az év első napján legalább 100 darab, külföldihatósági jelzéssel ellátott személygépkocsinak kell a tulajdonábanlennie. További feltétel, hogy az árbevétele 75 százalékának gépjárműbérbe- vagy lízingbe adásából kell származnia.

A parlament megszabta továbbá, hogy aki magyarországi lakóhellyelrendelkezik, az külföldi rendszámújárművet az eddigi 30 nap helyettlegfeljebb csak egy napig használhat az országban, de a külföldiüzembentartónak ehhez is írásban hozzá kell járulnia. A kgfb törvénymódosítása nyomán az állami gépjárművek mentesíthetők a kötelezőfelelősségbiztosítás megkötése alól. Az érintett gépjárművek körét akormány határozza meg. Szakértői számítások szerint az államigépjárműpark túl kicsi ahhoz, hogy gazdaságosan lehessen működtetni abiztosításukat házon belül. Néhány ország korábban tett rá kísérletet,de visszatértek az üzleti biztosítókhoz, mert azok olcsóbban voltak.

A parlament a termőföld-átminősítési spekuláció csökkentését célzólépést is tett. Ennek indoklása szerint a megvásárolt termőföltbelterületté nyilvánításával a terület akár a többszörösét is érheti,ezért a törvény bevezeti a szokásos hozam fogalmát. Ha az eladási ár ezt meghaladja, akkor a különbség háromszorosa kerül be az adóalapba. Ugyan ez a többlet jövedelem a társasági adóban is adóköteles. Aki örökölteaz átminősített termőföldet, arra nem vonatkozik a többletadó.

A képviselők lehetővé tették, hogy a jövőben szűkebblakókörnyezetében, vagy vendéglátás keretében árulhassa saját főzésűpálinkáját, aki azt palackozza és zárjeggyel látja el. Újdonság továbbá, hogy a cégbejegyzést követően 5 napon belül be kell jelentkeznie atársaságnak a területileg illetékes gazdasági kamaránál. A kamaraihozzájárulás évi 5 ezer forint lesz.