MESZK: elkészültek a szakdolgozói hatásköri listák

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakértők bevonásával, unióspályázati forrás felhasználásával megalkotta 17 egészségügyi szakterület „kompetencia”, azaz hatásköri listáit. A listák segítségével végreegyértelművé válhat az egyes szakdolgozók hatásköre, felelőssége ésilletékessége, ami a munkavégzést tudatosabbá, könnyebbé és mérhetőbbéteszi, miközben elejét veheti a szakmai hatásköri szint túllépésébőladódó esetleges jogvitáknak is – tudatta közleményben a kamara.

A hazai egészségügyi ellátórendszer jelenlegi szakdolgozói létszámanem kielégítő, így a szakdolgozók számos olyan feladatot látnak el agyakorlatban, amely orvosi kompetenciába tartozik, sőt, az ezzel járófelelősség terheit is ők viselik. A most elkészült hatásköri-listák mind a munkáltató, mind pedig a
munkavállaló számára egyértelművé teszik, hogy az ellátást végző egészségügyi szakember feladata meddigterjedhet, milyen tevékenység végzésére jogosult.

A MESZK a hatásköri listákat szakmai bizottsága és 11 érintettszakmai tagozatainak bevonásával állította össze, szorosegyüttműködésben szakmai civil szervezetekkel, valamint a szakmaikollégium számos orvos és ápolás-szakmai tagozattal egyeztetve. Amintegy 200 oldalnyi terjedelmű, áttekinthető, táblázatos formábankiadásra kerülő munka készítői bíznak abban, hogy az anyag a döntéshozók figyelmét is felkelti, hiszen a most meghatározott hatáskörök alapjáulszolgálhatnak a szakdolgozói kompetenciák jogszabályi hátterénekmielőbbi megteremtéséhez.